International Practice - AV501008
Anglický název: International Practice
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. (25.04.2022)
The course may be enrolled by students studying or taking a professional internship abroad, with learning/professional output realized fully in an international language. A 3 ECTS minimum workload equivalent is required in a demonstrably completed activity, which has not been and will not be separately recognized as a learning module in the student's programme at UCT.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. (25.04.2022)

The student must submit an official certificate of completion (such as a course transcript or company appraisal), a document elaborating on the content and outputs of the student's work (such as a syllabus or internship report), and a poster communicating the international experience to other students. AV501008 will not be recognized simultaneously with AV501009 based on completion of a single stay abroad.