PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Czech Language - pre-intermediate II - AV834047
Anglický název: Czech Language - pre-intermediate II
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 14 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Gebeltová Ivana Mgr.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.04.2020)
The course is focused on developing the acquired grammatical and lexical knowledge necessary for communication in everyday life situations. The aim is to achieve B1 level according to CERF (Common European Reference Framework).
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.04.2020)

Students will be able to :

• express possibility, ability and necessity in everyday commumnication

• express their own opinion

• ask for advice, give advice and recommendation

• speak and hold a conversation about more difficult situations ( accident, injury, lost, robbery)

• give information about their country, recommend tourist attractions

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.04.2020)

1. Czech Express 3, Lída Holá, Pavla Bořilová, Akropolis 2014

2. New Czech Step by Step � Lída Holá, Akropolis 2004, 2005 (+CD)

3. New Czech Step by Step (Activity Book) � Lída Holá, Akropolis 2004, 2005

4. Various materials created by the tutor, including audio and video-materials.

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.04.2020)

Evaluation moment:

Periodical: 80% attendance, active participation it the lessons, a lesson-to-lesson study essential (homework requested regularly).

Evaluation form:

Final test.

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.04.2020)

1. Winter holidays, revision of vocabulary.

2. Trouble with study in Czech, declension of nouns in singular.

3. Cultural gaps, dative in plural.

4. The human body, At doctor, genitive in plural.

5. Chores, revision of imperative, negative imperative.

6. Revision of verbs form, What are we doing, when.....

7. Revision of prepositions, My dream flat

8. Relationships, word order.

9. Leisure time, conjunctions we already know

10. I and sport, new conjunctions

11. Advertisement, revision of grammar.

12. Curriculum vitae and looking for a job.

13. Revision of the course plans for summer.

14. Credit test.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.04.2020)

Knowledge at Czech Language - prei-intermediate I level.

 
VŠCHT Praha