Základy algoritmizace a programování - B053004
Anglický název: Basics of Algorithmization and Programming
Zajišťuje: ČVUT v Praze, Fakulta strojní (053)
Fakulta: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: Výuka předmětu je zajišťována na FS ČVUT v Praze
Další informace: https://kos.fs.cvut.cz/synopsis/course/2012036
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: FS ČVUT
Termíny zkoušek