Základy obrábění, metrologie a projektování výroby - B053021
Anglický název: Fundamentals of Machining, Metrology and Product Design
Zajišťuje: ČVUT v Praze, Fakulta strojní (053)
Fakulta: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:2
E-Kredity: letní s.:2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:13/7, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: Výuku předmětu zajišťuje FS ČVUT v Praze
Další informace: https://kos.fs.cvut.cz/synopsis/course/2343041
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: FS ČVUT
Termíny zkoušek