Technologie zpracování kovů - B106006
Anglický název: Metal Processing Technology
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Šerák Jan Ing. Ph.D.
Záměnnost : N106027
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)
Absolvováním tohoto předmětu získá student ucelené znalosti o běžně používaných metodách a technologiích zpracování kovových materiálů od slévárenských technologií až po technologie tváření. Zmíněny jsou rovněž možnosti dělení a spojování materiálu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)

Studenti budou umět:

Orientovat se v používaných technologiích zpracování kovových materiálů

Volit vhodnou technologii zpracování materiálu v praxi

Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)

Z:Novotný J., Šanovec J., Bednář B., Kreibich V.: Technologie I, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2006, 8001023516

Z:Němec M., Suchánek J.,Šanovec J.: Základy technologie I, Vydavatelství ČVUT 2006, 8001035301

Z:Michna Š., Nová I.: Technologie a zpracování kovových materiálů, Adin, s.r.o. Prešov, 2008, 9788089244386

D:Mádl J., Barcal J.: Základy technologie II, Vydavatelství ČVUT 2002, 8001026108

D:Fischer U. a kol: Základy strojnictví, Europa - Sobotáles cz, s.r.o, 2004, 8086706095

Studijní opory -
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)

Studijní materiály k přednáškám u vyučujícího

Sylabus -
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)

1. Konstrukce a navrhování odlitků.

2. Výroba slévárenských forem.

3. Slévárenské slitiny.

4. Tavení a odlévání slévárenských slitin.

5. Tváření kovů za tepla.

6. Ohřev materiálu a ohřívací zařízení pro tváření a tepelné zpracování.

7. Objemové tváření, válcování, kování a lisování.

8. Protlačování za tepla.

9. Plošné tváření za studena.

10. Dělení materiálu, stříhání, ohýbání, tažení, kovotlačitelství.

11. Způsoby svařování, konstrukce svaru.

12. Pájení kovů.

13. Metody obrábění, soustružení, frézování.

14. Vrtání, hoblování, broušení.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)

Vlastnosti a zkoušení kovů

Nauka o materiálu

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Šerák Jan Ing. Ph.D. (20.02.2018)

Vykonání ústní zkoušky

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84