Webové technologie - B143007
Anglický název: Web Technologies
Zajišťuje: Ústav informatiky a chemie (143)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Znamenáček Jiří Ing.
Záměnnost : N111031
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem předmětu je seznámit studenty s technologiemi, na kterých je postavena moderní komunikace v prostředí internetu. Probrány budou základy metajazyka XML, popisu jeho struktury (schémové jazyky) a zobrazení (CSS), získané znalosti budou následně aplikovány na jazyk HTML5 a jeho moderní aplikace ve spojení s JavaScriptem a DOMem, jakož i jejich propojení pomocí síťových protokolů a serverových služeb.
Poslední úprava: Znamenáček Jiří (14.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Chápat rozdíl mezi daty a metadaty, roli sémantiky v textových datech.

Chápat a umět základy metajazyka XML, popisu jeho struktury (schémata) a vzhledu (CSS).

Důkladně si vyzkouší prvky značkovacího jazyka HTML5 (s obzvláštním zaměřením na moderní technologie).

Rozumět základům programování webových aplikací v jazyce JavaScript.

Chápat základy síťové komunikace a architektury klient-server.

Poslední úprava: Znamenáček Jiří (14.02.2018)
Literatura -

Z: Brown, Tiffany B.; Butters, Kerry; Panda, Sandeep: „HTML5 Okamžitě“. Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-4296

D: Pilgrim, Mark: „HTML5: Up and Running“. O'Reilly Media, 2010. ISBN 978-0596806026

Poslední úprava: Znamenáček Jiří (21.03.2019)
Studijní opory -

webové stránky předmětu na http://vyuka.ookami.cz

Poslední úprava: Znamenáček Jiří (14.02.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Zkouška: domácí úkoly a semestrální práce

Poslední úprava: Znamenáček Jiří (14.02.2018)
Sylabus -

1. Historie a filozofie webových technologií.

2- 3. Význam (sémantika) v textových souborech: metajazyk XML, popis struktury XML-souborů a jejich validace, jmenné prostory v XML, kódování HTML a XML, znakové entity.

4. Navigace po stromečkové struktuře: selektory v CSS (plus úvod do CSS), XPath.

5- 6. Objektová reprezentace XML: DOM versus SAX a jejich použití v JavaScriptu a Pythonu.

7- 8. HTML5: značky, specifika jeho objektové reprezentace, zobrazení a skriptování.

9-10. HTTP a další protokoly, formuláře v HTML5, WSGI v Pythonu.

11-14. Vybrané webové knihovny.

Poslední úprava: Znamenáček Jiří (14.02.2018)
Studijní prerekvizity -

žádné, ale znalost základů programování vítána

Poslední úprava: Znamenáček Jiří (14.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Studenti získají známku za vyřešení domácích úkolů a odevzdání semestrální práce (hodnoceno v poměru 50:50).

Poslední úprava: Znamenáček Jiří (14.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Účast na seminářích 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Domácí příprava na výuku 50
Obhajoba individuálního projektu 50