Linux, shell - B143051
Anglický název: Linux, shell
Zajišťuje: Centrum počítačového vzdělávání VŠCHT Praha (599)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/20, KZ [HS]
Počet míst: neurčen / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Čech Petr Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Poslední úprava: Čech Petr Ing. Ph.D. (25.07.2019)
Účastníci kurzu se naučí používat základní příkazy a pokročilé nástroje shellu. Získají dovednosti a osvojí si techniky psaní shellových skriptů pro automatizované a efektivní zpracování dat. Po absolvování kurzu se budou účastníci orientovat v prostředí shellu, zvládat základní programovací techniky a umět vytvářet skripty pro práci v prostředí operačního systému Linux.
Literatura
Poslední úprava: Čech Petr Ing. Ph.D. (25.07.2019)

William E. Shotts, The Linux Command Line: A Complete Introduction, 2012, 978-1593273897

Richard Blum, Linux Command Line and Shell Scripting Bible 2nd ed., 2011, 978-1-118-00442-5

Sylabus
Poslední úprava: Čech Petr Ing. Ph.D. (25.07.2019)

Příkazová řádka. Manuálové stránky a dokumentace.

Manipulace se soubory a adresáři. Vyhledávání souborů.

Vstup, výstup a přesměrování. Expansní operátory.

Uživatelská oprávnění.

Regulární výrazy.

Manipulace s textem a transformace textu.

Aritmetické a logické operace.

Struktura shellového skriptu. Funkce.

Řídicí konstrukce podmínek a větvení.

Řídicí konstrukce cyklů.