Účetnictví, daně, právo - B148029
Anglický název: Accounting, Tax, Law
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Platnost: od 2019 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Další informace: http://Předmět je vyučován jen v zimním semestru
Garant: Strnad Tomáš Ing. MBA
Záměnnost : N148037
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Předmět seznamuje studenty se základními principy a pravidly živnostenského podnikání, obchodního práva a financí.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)

Studenti budou umět:

základní principy a pravidla živnostenského podnikání

základy obchodního práva

Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)

Z:Účetnictví podnikatelů. Edice ÚZ, Sagit, 2004.

Z:Daně z příjmů. Edice ÚZ, Sagit, 2004.

Z:Obchodní zákoník. Edice ÚZ, Sagit, 2004.

Z:DPH a spotřební daně. Edice ÚZ, Sagit, 2004.

Studijní opory -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)

Materiály u vyučujícího

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=513~2F1991&rpp=15#seznam

http://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/podnikani/

Sylabus -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)

Právní formy podnikání

Obchodní smlouvy

Zaměstnanec vs. podnikatel

Podnikatelské úvěry

Pojištění

Leasing

Daň z příjmu a daňové přiznání

Daň z přidané hodnoty

Podnikatelské účetnictví

Externí zpracování účetnictví a daňové evidence

Hypotéky, půjčky, kreditní karty

Investiční produkty

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)

žádné

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Drábková Klára Ing. Ph.D. (25.03.2021)

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Klasifikovaný zápočet v sobě zahrnuje výsledky všech průběžných testů a hodnocení obou životopisů.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Účast na seminářích 1 28
2 / 2 56 / 56