Seminář specializačního projektu - B320021
Anglický název: Specialization Project Seminar
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Lipovová Petra doc. Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   
Anotace -
Náplní tohoto předmětu bude seznámení se s tématem budoucí bakalářské práce. Toto téma vám zadává školitel, u kterého jste si vybrali specializační projekt. Jedná se o individuální výuku dle specializačního projektu.
Poslední úprava: Lipovová Petra (15.11.2022)
Výstupy studia předmětu -

Výstup studia bude definován školitelem, dle vybraného specializačního projektu a bude ohodnocen klasifikovaným zápočtem.

Poslední úprava: Lipovová Petra (15.11.2022)
Sylabus

Předmět je vyučován individuálně dle vybraného specializačního projektu. Výstup definuje školitel. Může jím být literární přehled pro danou tématiku, či seznámení se s teoretickým základem technik, které student bude využívat při měření bakalářské práce. Dále bude seznámen s formálními pravidly psaní bakalářské práce (citace, popisky tabulek, obrázků, atd.)

Poslední úprava: Lipovová Petra (15.11.2022)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Podmínky určuje školitel.

Poslední úprava: Lipovová Petra (15.11.2022)