Potravinářské zbožíznalství - B323005
Anglický název: Food Commodity Expertise
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://web.vscht.cz/~reblovaz/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Doležal Marek doc. Dr. Ing.
Záměnnost : N323007
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Zbožíznalecký popis jednotlivých druhů a skupin potravinářských surovin a výrobků (obiloviny, luštěniny, olejnatá semena, mlýnské výrobky z obilovin a luštěnin, pekařské výrobky, těstoviny, cukr a další sladidla, čokoláda, cukrovinky, škrob a výrobky ze škrobu, tuky a oleje a výrobky z nich, ovoce a zelenina a výrobky z nich, okopaniny, houby, droždí, mléko a mléčné výrobky, vejce, maso a masné výrobky, ryby, drůbež, zvěřina, nápoje, káva, čaj, koření, biopotraviny) včetně jejich kvalitativních znaků, významu v lidské výživě a popisu hlavních vad a způsobů falšování.
Poslední úprava: Fialová Jana (18.12.2017)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Třídění jednotlivých druhů potravinářských výrobků a související terminologii.

Základní složení jednotlivých druhů a skupin potravinářských výrobků a jejich význam ve výživě.

Základní požadavky na jakost jednotlivých skupin potravinářských výrobků, jejich hlavní vady a nejčastější způsoby falšování.

Poslední úprava: Fialová Jana (18.12.2017)
Literatura -

Z: Záznamy z přednášek

Z: Příslušné legislativní předpisy

Z: Dostálová J., Kadlec P. (eds.) a kol.: Potravinářské zbožíznalství, KEY Publishing, 2014, ISBN 978-80-7418-208-2

D: Kadlec P. a kol.: Co byste měli vědět o potravinách, KEY Publishing, 2009, ISBN 978-80-7418-051-4

D: Velíšek J., Hajšlová J.: Chemie potravin, 3. vydání, OSSIS, Tábor, 2009, 978-80-86659-15-2

D: Pánek J., Pokorný J., Dostálová J.: Základy výživy, Svoboda Servis, Praha 2002, ISBN 80-86320-23-5

Poslední úprava: REBLOVAZ (22.01.2018)
Studijní opory -

http://www.zakonyprolidi.cz/

http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm

http://web.vscht.cz/~reblovaz/

Poslední úprava: REBLOVAZ (22.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

V rozsahu sylabu.

Poslední úprava: REBLOVAZ (22.01.2018)
Sylabus -

1. Úvod do předmětu a organizace výuky

2. Maso a masné výrobky

3. Ryby a další vodní živočichové (a výrobky z nich); vejce a výrobky z nich

4. Mléko a mléčné výrobky

5. Jedlé tuky a oleje

6. Ovoce a výrobky z ovoce; houby; droždí

7. Zelenina a výrobky ze zeleniny; brambory a výrobky z nich

8. Pekařské a cukrářské výrobky (a těsta); těstoviny

9. Mlýnské produkty z obilovin; škrob a výrobky z něj; luštěniny a výrobky z nich; olejnatá semena

10. Koření; jedlá sůl; ochucovadla; hořčice; ocet

11. Sladidla; med; cukrovinky; čokoláda; kakao

12. Nealkoholické nápoje; káva, čaj a kávoviny

13. Alkoholické nápoje

14. Typy potravin jdoucí napříč komoditami (= zmrazené potraviny, potraviny určené pro zvláštní výživu, …) a doplňky stravy

Poslední úprava: REBLOVAZ (22.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Nejsou vyžadovány

Poslední úprava: REBLOVAZ (22.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Písemná zkouška.

Poslední úprava: REBLOVAZ (11.11.2021)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84