Počítačová grafika - B445004
Anglický název: Computer Graphics
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/3, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Nachtigalová Iva Ing. Ph.D.
Záměnnost : N445006
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)
Cílem předmětu je podat základní informace o současné počítačové grafice a souvisejících tématech. Je zaměřen na porozumění a shopnost praktického uplatnění zásad tvorby, uchování a přenosu obrazových dat. Kromě teoretických poznatků je zaměřen na zvládnutí práce v rastrovém a vektorovém grafickém editoru.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)

Studenti budou umět:

Správně využívat prostředků počítačové grafiky pro zvýšení názornosti sdělované informace při tvorbě tištěného i elektronického dokumentu

Používat rastrový i vektorový grafický editor k úpravě či pořízení obrazových dat

Vhodně používat různé grafické formáty

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (24.02.2018)

Z:Beneš B.,Sochor J.,Felkel P.,Žára J.,Moderní počítačová grafika,Computer Press,2005,9788025104545

D:Sobota B.,Milián J.,Grafické formáty,Kopp,1996,8085828588

D:Adobe Photoshop CS2,SoftPress,Praha,2005,8086497844

D:Fořt P.,Kletečka J.,AutoCad,Computer Press,2006,8025110141

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (24.02.2018)

http://www3.autodesk.com

http://www.adobe.com/

moodle.vscht.cz

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D. (01.02.2018)

Získání zápočtu je podmíněno úspěšným absolvováním dvou průběžných samostatných prací v průběhu semestru - první má prokázat zvládnutí základní práce v rastrovém editoru, druhá schopnost používat vektorový kreslicíc systém.

Zkouška je ústní a student při ní prokazuje nezbytné teoretické znalosti z obasti počítačové grafiky.

Sylabus -
Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)

1. Principy získání a uchování grafické informace, vektorová a rastrová počítačová grafika

2. Barevná reprezentace obrazu, zpracování barev - barevné modely, redukce barev

3. Přehled nejdůležitějších grafických formátů - jejich vlastnosti a možnosti použití

4. Základní zpracování rastrových obrazů, histogram a jeho použití

5. Užití pokročilých metod zpracování rastrové informace

6. Základy grafického návrhu

7. Praktické využití metod zpracování rastrového obrazu

8. Zásady tvorby technické grafické dokumentace, princip práce ve vektorovém syst. AutoCAD

9. Základní objekty vektorové PG a jejich vlastnosti (analytické křivky, text)

10. Složitější objekty vektorové PG (spline křivky, šrafy, kóty, bloky)

11. Vektorové systémy a jejich vazby na vnější prostředí (export, import, vnější reference)

12. Pozadí geometrických transformací obrazu

13. Tvorba technického grafického dokumentu

14. Principy 3D modelování a virtuální reality

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (23.02.2018)

Počítačové praktikum

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D. (14.02.2018)

zápočet - 2 projekty

zkouška - ústní

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 3 84
5 / 5 140 / 140