Kybernetika II - B445020
Anglický název: Cybernetics II
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Kopecký Dušan doc. Ing. Ph.D.
Vrba Jan Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   
Anotace -
Předmět navazuje na kurz Kybernetika I a rozvíjí znalosti v oboru kybernetiky směrem k číslicovému zpracování dat, algoritmizaci, modelování, obrazové analýze a strojovému vidění.
Poslední úprava: Kopecký Dušan (14.09.2021)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • simulovat chování reálných systémů

  • používat vybraný software pro regulaci soustav

  • základy sběru a zpracování dat

  • základy obrazové analýzy

Poslední úprava: Kopecký Dušan (14.09.2021)
Literatura -

Z: Karel Kadlec, Miloš Kmínek, Pavel Kadlec, Měření a řízení chemických, potravinářských a biotechnologických procesů: Řízení technologických procesů. Díl II., Key Publishing s.r.o., 2017, ISBN: 978-8-0741-8283-9

D: Karel Kadlec, Miloš Kmínek, Pavel Kadlec, Měření a řízení chemických, potravinářských a biotechnologických procesů: Provozní měření. Díl I., Key Publishing s.r.o., 2017, ISBN: 978-8-0741-8283-9

Poslední úprava: Kopecký Dušan (14.09.2021)
Studijní opory -

www.ni.com/

www.mathworks.com/

e-learning.vscht.cz

Poslední úprava: Kopecký Dušan (14.09.2021)
Sylabus -

1. Úvod do algoritmizace a softwarového inženýrství, aplikační příklady použití v řízení chemických, potravinářských a biotechnologických procesů.

2. Vývoj počítačového programu: zdrojový kód; preprocesor; překladač; fáze překladu kódu; interpret jazyka; návrh a realizace GUI.

3. Verzování, ladění a testování kódu: otevřený verzovací systém Git; proprietární verzovací systémy.

4. Operační systém: obecná struktura operačního systému; jádro; ovladače; grafický subset.

5. Programovací jazyky I; typy programovacích jazyků a jejich rozšíření; uplatnění programovacích při řešení různých problémů.

6. Programovací jazyky II; integrovaná vývojová prostředí, kompilátory, formy zápisu programového kódu; rozcestník výuky programovacích jazyků na VŠCHT Praha.

7. Zařízení pro sběr a zpracování dat

8. Vzorkování signálu: perioda vzorkování; vzorkovací teorém; A/D a D/A převodníky; číslicová filtrace (mediánový a exponenciální filtr; klouzavý průměr).

9. Prostředí pro sběr a zpracování dat; software pro řízení průmyslových procesů; HMI; SCADA.

10. Modelování a počítačové simulace procesů I: matematický model; obecný úvod do modelování; simulace chemických a potravinářských provozů.

11. Modelování a počítačové simulace procesů II: výpočetní clustery a superpočítače; využití v průmyslových aplikacích a při predikcích událostí a jevů.

12. Bezpečnost v průmyslových sítích; symbióza komunikačních a průmyslových sítí; ukázky řešení topologie průmyslových sítí; budoucnost a směřování kybernetiky.

13. Základy počítačové grafiky; kamery a systémy analýzu obrazu.

14. Základy strojového vidění. Aplikace robotiky v chemickém průmyslu.

Poslední úprava: Kopecký Dušan (14.09.2021)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Kopecký Dušan (14.09.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Úspěšné složení zápočtu a zkoušky.

Poslední úprava: Kopecký Dušan (14.09.2021)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112