Objektově orientované programování - B445052
Anglický název: Object oriented programming (e-course)
Zajišťuje: Centrum počítačového vzdělávání VŠCHT Praha (599)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:2
E-Kredity: letní s.:2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/15, KZ [HS]
Počet míst: neurčen / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Cejnar Pavel RNDr. Mgr. Ph.D.
Vrba Jan Ing. Ph.D.
Třída: Kurz CŽV
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Poslední úprava: Cejnar Pavel RNDr. Mgr. Ph.D. (24.07.2019)
Kurz Objektově orientované programování je zaměřen na studenty, kteří se již v průběhu předchozího studia seznámili se základy programování (např. v kurzu Algoritmizace a programování v moderních jazycích) a mají zájem své znalosti dále prohlubovat. Cílem kurzu je seznámit je s programováním v objektově orientovaných jazycích na příkladech a ukázkách zejména v jazyku Java.
Literatura
Poslední úprava: Cejnar Pavel RNDr. Mgr. Ph.D. (24.07.2019)

Z:Herout P.,Učebnice jazyka Java,Kopp,České Budějovice,2010,8072323982

Z:Herout P.,Java: grafické uživatelské prostředí a čeština,Kopp,České Budějovice,2001,8072321501

D:Pecinovský R.,Java 7: učebnice objektové architektury pro začátečníky,Grada,Praha,2012,8024736655

D:Darwin I.F.,Java: kuchařka programátora: [vzory a řešení pro vaše aplikace],Computer Press,Brno,2006,8025109445

Sylabus
Poslední úprava: Cejnar Pavel RNDr. Mgr. Ph.D. (24.07.2019)

1. Datové typy, deklarace proměnných, operátory, pole a řetězce.

2. Větvení a cykly, standardní vstup a výstup.

3. Třídy a instance, metody a atributy.

4. Dědičnost, překrývání a přístupová práva.

5. Rozhraní a polymorfizmus, vnořené a vnitřní třídy.

6. Výjimky a ošetření výjimek, práce se soubory, konzolové aplikace.

7. Grafické uživatelské rozhraní a událostmi řízené programování.

8. Zobrazení a obsluha událostí, programové vyvolání události a adaptéry.

9. Typy komponent a jejich základní události, akce a vlastnosti komponent, práce s kurzorem.