Organizace práce a pracovní podmínky - B501020
Anglický název: Work Organization and Working Conditions
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Platnost: od 2020 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dvořáková Zuzana prof. Ing. CSc.
Termíny zkoušek   
Literatura
Poslední úprava: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (17.01.2020)

Z: ŠIKÝŘ, M. Personalistika pro manažery a personalisty. 2., aktualizované a doplněné vyd. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5870-1.

D: ARMSTRONG, M. Řízení pracovního výkonu v podnikové praxi: Cesta k efektivitě a výkonnosti. Praha: Fragment, 2011. ISBN 978-80-253-1198-1.

D: ARMSTRONG, M., TAYLOR, S. Řízení lidských zdrojů: Moderní pojetí a postupy. 13. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. 928 s. ISBN 978-80-247-5258-7.

D: HORVÁTHOVÁ, P., BLÁHA, J., ČOPÍKOVÁ, A. Řízení lidských zdrojů. Nové trendy. Praha: Management Press, 2016. 430 s. ISBN 978-80-7261-430-1.

D: URBAN, J. Motivace a odměňování pracovníků. Co musíte vědět, abyste ze svých spolupracovníků dostali to nejlepší. Praha: Grada Publishing, 2017. 160 s. ISBN 978-80-271-0227-3.

Sylabus
Poslední úprava: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (17.01.2020)

1. Východiska managementu a leadershipu

2. Oblasti a postupy kontroly

3. Teorie a pojetí řízení pracovního výkonu

4. Principy a proces řízení pracovního výkonu

5. Formy, kritéria a metody hodnocení pracovníků

6. Příprava a vedení hodnoticího rozhovoru

7. Využití metody Assessment Centrum/Development Centrum

8. Využití metody 360stupňové zpětné vazby

9. Podstata a metody hodnocení práce

10. Zásady a formy stimulace pracovníků

11. Oblasti a metody rozvoje pracovníků

12. Zásady a využití koučování a mentorování

13. Význam etiky v řízení lidí

14. Pojetí řízení lidí a řízení sebe sama

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (17.01.2020)

Zápočet: Prezentace na vybrané téma zaměřené na řízení a hodnocení pracovního výkonu.

Zkouška: Písemný test v rozsahu přednášek a povinné literatury.