Angličtina pro ekonomiku a management 2 - úroveň B2 (intermediate) - B501052
Anglický název: English for Business Studies 2 - level B2 (intermediate)
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hřebačková Monika PhDr.
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Hřebačková Monika PhDr. (09.02.2021)
Studenti upevní a rozvinou své jazykové znalosti a komunikační dovednosti, frazeologii a slovní zásobu v anglickém jazyce, které odpovídají úrovni B2 evropského referenčního rámce; výuka je zaměřena na anglický jazyk pro ekonomii a management s přesahem do oblastí osobního života. Probíraná témata zahrnují např. Corporate culture, Finance, Digital business, Performance, Ethics and Time management. Funkční jazyk zahrnuje Describing challenges, Cause and effect, Responding to positive criticism, Balancing positive and negative, Discussing priorities. Projektová práce (s možností telekolaborace) zahrnuje moduly orientované např. na Customer profile, nebo Doing business abroad.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Hřebačková Monika PhDr. (09.02.2021)

Primary literature

Business Partner B2 (Pearson)

Secondary literature

Raymond Murphy, English Grammar in Use 5th edition (Cambridge, Cambridge University Press, 2019) ISBN 978-1-108-45768-2

Paul Emmerson, Business Grammar Builder Intermediate to Upper-Intermediate (London, Macmillan, 2010) ISBN-10: 9783190427222

Paul Emmerson, Business Vocabulary Builder Intermediate to Upper-Intermediate (London, Macmillan, 2009) ISBN-13: 978-0230716841

Požadavky ke kontrole studia - angličtina
Poslední úprava: Hřebačková Monika PhDr. (09.02.2021)

A course portfolio, which consists of two main sections: a) tasks completed throughout the semester based on the teacher’s instructions, and b) a short test.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Hřebačková Monika PhDr. (11.02.2021)

1. Reviewing projects

2. Global issues for the 21st century

3. Sales and Marketing

4. U5 reading bank: text analysis

5. Ethical Choices, production, and operations

6. U6 reading bank: text analysis

7. Managing time, services

8. In-class presentations

9. Dealing with facts and figures

10. U7 reading bank: text analysis

11. The GROW model

12. Presenting ideas, description: the passive voice

13. U8 reading bank: text analysis

14. Revision

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Hřebačková Monika PhDr. (09.02.2021)

Students can receive credit for the course if they:

1) Meet course attendance requirements

2) Submit a complete Course Portfolio

A course portfolio consists of two main sections: a) tasks completed throughout the semester based on the teacher’s instructions, and b) a short test.