Manažerská informatika - B501067
Anglický název: Managerial Informatics
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kaiser Jiří Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura
Poslední úprava: Kaiser Jiří Ing. Ph.D. (21.09.2020)

Z: UNHELKAR, Bhuvan. Software engineering with UML. Boca Raton, [2018]. ISBN 978-1-138-29743-2.

Z: ISO/IEC 19510:2013 [ISO/IEC 19510:2013] Information technology — Object Management Group Business Process Model and Notation

D: GALIN, Daniel. Software quality: concepts and practice. Hoboken, NJ, 2017. ISBN 978-1-119-13449-7.

Sylabus
Poslední úprava: Kaiser Jiří Ing. Ph.D. (09.02.2021)

1. Kvalita informace, informační společnost, práce se sharepointem

2. Web Audit - vícekriteriální hodnocení webových stránek průmyslových podniků a návrh změn

3. Přehled informačních systémů - modulární architektura informačních systémů z pohledu různých dodavatelů, porovnání funkcí informačních systémů různých dodavatelů

4. Projekt informačního systému - Analýza business procesů, návrh funkcí softwarové aplikace pro podporu business procesů, základy datového modelování pro návrh databáze informačního systému.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Kaiser Jiří Ing. Ph.D. (21.09.2020)

zápočet: zpracování seminárních prací

zkouška: písemná zkoušla