Semestrální práce II - B700007
Anglický název: Semestral Work II
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/6, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc.
Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D.
Msallamová Šárka Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Záměnnost : N700007
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Náplní semestrálních prací je restaurování (konzervování) zadaného objektu, jeho průzkum a pořízení veškeré potřebné dokumentace pro vypracování restaurátorské (konzervátorské) zprávy. Semestrální práce slouží ke zdokonalování dovedností v řemeslných technikách a k osvojení specializovaných řemeslných postupů souvisejících s konzervováním-restaurování konkrétních objektů.
Poslední úprava: Drábková Klára (30.03.2021)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

• provést materiálový průzkum

• zhotovit fotodokumentaci předmětu

• na základě průzkumu vyhodnotit stav restaurovaného předmětu a navrhnout vhodný postup restaurátorských prací

• na základě restaurátorského záměru předmět zrestaurovat a vyhotovit restaurátorskou zprávu (text semestrální práce)

Poslední úprava: Drábková Klára (30.03.2021)
Literatura -

Novák P. et al.: Koroze a degradace materiálů (učební texty pro restaurátory a konzervátory), CD 1.0, VŠCHT Praha 2006

Konzervování a restaurování kovů: Ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin, Technické muzeum v Brně, Brno, 2011.

Selwyn L., Metals and corrosion: A Handbook for the Conservation Professional, Canadian Conservation Institute, Ottawa, 2004.

Kutz M.: Handbook of Environmental Degradation of Materials, William Andrew, Norwich, 2005.

Helebrant A.: Corrosion of inorganic non-metallic materials; Corrosion of glass; Corrosion of ceramics. Prezentace přednášek ke stažení na www.usk.cz

Helebrant A.: Kinetics of corrosion of silicate glasses in aqueous solutions. Ceramics-Silikáty 41, 147-151, 1997. ISSN 0862-5468

Acton L., Smith N. Practical Ceramic Conservation, The Crowood Press, Cambridge, 2003. ISBN 9781861264831

Tímár-Balázsy A., Eastop D.: Chemical Principles of Textile Conservation. Butterworth Heineman, Oxford, 1998. ISBN 0-7506-2620-8

Landi S.: The Textile Conservators Manual. Butterworth Heineman, Oxford, 1992. ISBN 0-7506-3897-4

Poslední úprava: Drábková Klára (30.03.2021)
Studijní opory -

Materiály u vyučujícího

Poslední úprava: Kučerová Irena (08.02.2018)
Sylabus -

Náplň semestrální práce je volena podle specializace.

• zpracování detailního průzkumu restaurovaného předmětu

• vyhodnocení průzkumu a vypracování restaurátorského záměru

• restaurování předmětu s ohledem na jeho charakter a budoucí využití

• zpracování restaurátorské zprávy s podrobnou obrazovou dokumentací

Poslední úprava: Drábková Klára (30.03.2021)
Studijní prerekvizity -

Semestrální práce I

Poslední úprava: Kučerová Irena (08.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Podmínka pro udělení zápočtu je aktivní účast na výuce, hodnotí se restaurátorský zásah, kvalita semestrální práce a prezentace výsledků a odpovědi na dotazy v rámci diskuse k prezentované práci.

Poslední úprava: Kučerová Irena (11.03.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Obhajoba individuálního projektu 35
Protokoly z individuálních projektů 35