Příprava na CAE I - CZV00010
Anglický název: Preparation for CAE I
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Kruteková Jana Mgr.
Třída: Kurz CŽV
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (06.05.2020)
Cílem předmětu je rozvinout a upevnit jazykové znalosti a komunikační dovednosti v oblasti všeobecné angličtiny se zaměřením na specifika mezinárodní jazykové zkoušky. Tématické okruhy zahrnují oblast zdrojů informací, povolání, partnerství a vztahů, osobnosti, schopností a dovedností, zdraví. Výstupní úroveň předmětu odpovídá úrovni C1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (06.05.2020)

Studenti budou schopni :

• využívat osvojené gramatické konstrukce

• komunikovat s využitím komplexních jazykových prostředků

• používat vhodnou a přesnou slovní zásobu

• pracovat se čteným textem, analyzovat obsah a prezentovat jej

• napsat formální a neformální dopisy, eseje, úvahy

Literatura -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (06.05.2020)

Z: Noris R.,French A., Ready for Advanced - coursebook,3rd Edition, Macmillan Publisher Limited, 2014, 9780230463677

Z: Noris R.,French A., Ready for Advanced - workbook,3rd Edition, Macmillan Publisher Limited, 2014, 9780230463608

D: West C., Recycling Advanced English, Georgian Press, 2002, 1873630336

D: Hewings M., Advanced Grammar in Use, Third edition, Cambridge University Press, 2013, 9781107697386

D: Evans V., CPE Use of English, Express Publishing, 2013, 978147515965

Studijní opory -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (25.04.2020)

Materiály vytvořené a/nebo doporučené vyučujícím.

Metody výuky -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (06.05.2020)

Seminář.

Sylabus -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (06.05.2020)

1. Životní změny a výzvy. - Modální slovesa. Tvoření slov - podstatná jména.

2. Motivace, ocenění. - Vyjádření přesvědčení, rozhodnutí. - Úvaha.

3. Minulost a současnost. - Změna - slovesa a podstatná jména.

4. Informace a data. - Podmínkové a přací věty.

5. Národy a jazyky. - Přídavná jména a příslovce.

6. Práce a zaměstnání. - Slovesné vazby. Idiomy - práce, čas.

7. Povolání - pracovní pohovor. Frázová slovesa. - CV.

8. Vztahy a partnerství. - Slovní spojení - slovesa a podstatná jména.

9. Lidé kolem nás. Rodina, přátelé. - Tvoření slov - prefixy.

10. Schopnosti a dovednosti. - Přídavná jména. Idiomy.

11. Asociace, představy a vyjádření.- Popis. Trpný rod.

12. Zdraví. Životní styl. - Idiomy. - Shrnutí textu.

13. Zdraví, nemoci a zranění.- Vyjádření rady, doporučení.

14. Souhrnné opakování - vzorový test

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (06.05.2020)

Znalost jazyka odpovídající úrovni B2+ dle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (25.04.2020)

Žádné studijní prerekvizity nejsou požadovány.