Základy konzervace a mikrobiologie potravin - CZV324002
Anglický název: Basics of food preservation and microbiology
Zajišťuje: Ústav konzervace potravin (324)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (12)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: Čížková Helena doc. Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   
Anotace
Předmět se zaměřuje na metody úchovy potravin. Jsou uvedeny mikrobiální a další změny, které lze očekávat během výroby a skladování potravin. Studenti budou umět popsat probíhající změny během výroby a skladování potravin a jak je eliminovat a navrhnout způsob konzervace pro konkrétní potravinářský výrobek.
Poslední úprava: Krátká Jana (10.02.2023)
Sylabus

1. Nežádoucí změny surovin a potravin a faktory které je ovlivňují

2. Mikrobiologie potravin

3. Přehled metod konzervace potravin

4. Vybrané metody konzervace potravin

5. Predikce trvanlivosti

LITERATURA:

Z: Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. (editoři) a kolektiv (2012): Technologie potravin - Přehled tradičních potravinářských výrob. Key Publishing Ostrava, 565 stran, ISBN 978-80-7418-145-0

D: ČSN 56 9609 (569609) Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Mikrobiologická kritéria pro potraviny. Principy stanovení a aplikace. D: Tucker G.S.(2007): Food Biodeterioration and Preservation, Blackwell Publishing Ltd, ISBN: 978-1-405-15417-8

Poslední úprava: Krátká Jana (10.02.2023)