Modelování proudění metodou CFD - CZV409001
Anglický název: Introduction to Computational Fluid Dynamics
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/20, KZ [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: Program CŽV - zájmový
Garant: Jahoda Milan doc. Dr. Ing.
Šoóš Miroslav prof. Ing. Ph.D.
Kohout Martin Ing. Ph.D.
Třída: Kurz CŽV
Termíny zkoušek   
Anotace
Poslední úprava: Krátká Jana Ing. Ph.D. (18.10.2023)
Kurz navazuje na znalosti získané v předmětech zaměřených na teorii mechaniky tekutin (např. N409002 Chemické inženýrství I nebo N409065 Hydromechanické procesy) a pro studenty přináší nové znalosti v oblastech numerického řešení pohybových rovnic metodou počítačové dynamiky tekutin (CFD), modelování turbulentního proudění, řešení toku porézním materiálem a toku stlačitelných tekutin. Na přednášky navazují cvičení, při kterých jsou rozvíjeny zkušenosti při šeření úloh z proudění reálných tekutin. Studenti si mohou dále samostatně rozvíjet teoretické znalosti z oblasti mechaniky tekutin a užívané numerické matematiky metodou CFD z připravených studijních materiálů. Na cvičení a při řešení problémů budou užívány programy ANSYS FLUENT nebo OpenFOAM. Součástí předmětu je samostatný projekt na výpočet proudění tekutin.
Literatura
Poslední úprava: Krátká Jana Ing. Ph.D. (18.10.2023)

Z: Janalík J., Vybrané kapitoly z mechaniky tekutin, VŠB TU Ostrava, 2008, 9788024819105

Z: Moukalled F., Mangani L., Darwish M.: The Finite Volume Method in Computational Fluid Dynamics An Advanced Introduction with OpenFOAM® and Matlab, Springer International Publishing, 2016, eBook ISBN 978-3-319-16874-6

D: Marić T., Höpken J., Mooney K.: The OpenFoam Technology Primer, Sourceflux, 2014, ISBN 978-3-00-046757-8

D: ANSYS Fluent - Theory Guide; User's Guide; Tutorial Guide

D: Bojko M., 3D PROUDĚNÍ – ANSYS FLUENT, skripta VŠT-TU Ostrava, 2012

Studijní opory
Poslední úprava: Krátká Jana Ing. Ph.D. (18.10.2023)

https://e-learning.vscht.cz -> OpenFoam

Sylabus
Poslední úprava: Krátká Jana Ing. Ph.D. (18.10.2023)

1. Úvod do CFD, obecný postup při řešení, ukázka CFD řešičů, tvorba geometrie výpočetní domény.

2. Základní rovnice v mechanice tekutin, metoda konečných objemů, výpočetní síť – tvorba a úprava, počáteční a okrajové podmínky, řešení ustáleného proudění.

3. Numerické metody při řešení – ustálené, neustálené proudění.

4. Modelování turbulentního proudění.

5. Vícefázové proudění

6. Samostatný projekt

7. Samostatný projekt