Hodnocení výsledků učení žáků - CZV832007
Anglický název: a
Zajišťuje: Ústav učitelství chemie a humanitních věd (832)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 5 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D.
Třída: Kurz CŽV
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Cílem předmětu je seznámit studenty s funkcemi, typy a metodami hodnocení výsledků učení žáků. Studenti se naučí plánovat výuku a hodnotit její dopad na rozvoj znalostí a dovedností žáků, konstruovat didaktické testy a analyzovat je. Studenti se také seznámí s mezinárodními výzkumy, jako jsou TIMSS a PISA.
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (29.10.2023)
Sylabus

1. Hodnocení ve škole, formativní a sumativní hodnocení

2. Sebehodnocení žáka a studenta

3. Slovní hodnocení

4. Mezinárodní výzkumy a žebříčky

5. Druhy didaktických testů,

6. Postup konstrukce didaktického testu

7. Typy a vlastnosti testových úloh

8. Validita a reliabilita testu, standardizace testu

Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (29.10.2023)