Metodologický seminář k závěrečné práci - CZV832012
Anglický název: a
Zajišťuje: Ústav učitelství chemie a humanitních věd (832)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 5 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: Jirkovská Blanka PhDr. Ph.D.
Třída: Kurz CŽV
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (29.10.2023)
V rámci předmětu získají studenti teoretické vědomosti a praktické dovednosti nezbytné pro přípravu a vlastní zpracování závěrečné práce. Seznámí se s různými přístupy ke zpracování odborného textu a se základními metodami výzkumu. Zvláštní důraz bude kladen na možnosti akčního výzkumu.
Sylabus
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (29.10.2023)

1. Obsahová a formální stránka závěrečné práce

2. Práce s odbornou literaturou, citační etika

3. Využití akčního výzkumu pro zpracování závěrečné práce

4. Kvalitativní metody vhodné pro zpracování závěrečné práce - rozhovor, kasuistika

5. Kvantitativní metody vhodné pro zpracování závěrečné práce - dotazník, jeho zpracování a vyhodnocení