ICT ve výuce chemie - CZV832016
Anglický název: a
Zajišťuje: Ústav učitelství chemie a humanitních věd (832)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D.
Třída: Kurz CŽV
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Studenti se v předmětu seznámí s využitím informačních současných i historických informačních a komunikačních technologií používaných při výuce chemie. Výstupem předmětu je vlastní výukový materiál na vybrané téma vypracovaný s využitím probíraných technologií a obhájený před studijní skupinou. Pro výuku je k dispozici učebna vybavená prezentační technikou, interaktivní tabulí a zařízením pro virtuální realitu.
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (29.10.2023)
Sylabus

1. Technické vybavení multimediálních učeben

2. Prezentační technika a její využití pro výuku chemie

3. Zpracování audia pro výukovou lekci v chemii

4. Zpracování videa pro výukovou lekci v chemii

5. Mobilní zařízení a m-learning ve výuce chemie

6. Rozšířená a virtuální realita ve výuce chemie

8. Interaktivní tabule a displeje

9. Specializovaný software v chemii

10. Výukový software

11. E-learningové systémy (LMS, MOOC)

12. Informační zdroje a digitální zdroje výukových materiálů

13. Virtuální a převrácená třída ve výuce chemie

14. Digitální kompetence učitele chemie (DigCompEdu)

Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (29.10.2023)