Laboratoř didaktiky chemie I - CZV832017
Anglický název: a
Zajišťuje: Ústav učitelství chemie a humanitních věd (832)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: Havlík Jan RNDr. Ph.D.
Třída: Kurz CŽV
Termíny zkoušek   
Anotace
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (29.10.2023)
Cílem předmětu je navázat na získané teoretické didaktické poznatky prostřednictvím praktických laboratorních úloh. Studenti se během laboratoří seznámí s širokým spektrem experimentů z oblasti anorganické, analytické a fyzikální chemie využitelných ve výuce chemie i při její popularizaci. Studenti si při práci v laboratoři utvrdí správné techniky práce a bezpečnostní návyky při manipulaci s chemickými látkami. Díky vzájemné demonstraci prováděných experimentů a následné zpětné vazbě studenti zároveň posílí svoje kompetence v oblasti měkkých dovedností.
Sylabus
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (29.10.2023)

1. Bezpečnost a technika práce ve školní chemické laboratoři

2. Vodík, kyslík a halogeny / Školní chemický experiment jako model.

3. Síra, selen a dusík / Demonstrační experimenty.

4. Fosfor, arsen, antimon, bismut / Funkce školního chemického experimentu.

5. Alkalické kovy, kovy alkalických zemin, hliník a lanthanoidy

6. Titan, vanad, chrom a mangan / Fáze realizace školních experimentů.

7. Železo, kobalt, nikl a zinek / Třídění školních experimentů z gnoseologického hlediska.

8. Měď, stříbro, zlato, platina a rtuť / Nakládání s odpadními látkami

9. Nanochemie, elektrochemie a materiálové chemie / Didaktická transformace v laboratorních úlohách

10. Efektní anorganické pokusy / Popularizace vědy prostřednictvím chemických pokusů