Propedeutická praxe - CZV832020
Anglický název: a
Zajišťuje: Ústav učitelství chemie a humanitních věd (832)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 15 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D.
Třída: Kurz CŽV
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Cílem předmětu je poznání reality školního prostředí a získání hlubokého analytického vhledu do profesních činností učitele a do individuálních a sociálních charakteristik žáků. Studenti se v přímém pobytu ve škole na pedagogické praxi budou věnovat pozorování výuky, rozhovorům s aktéry vzdělávání, analýze dokumentů. Nedílnou součástí kurzu bude osvojování důležitých znalostí v legislativní, administrativní, bezpečnostní a zdravotní problematice, relevantních pro učitelskou profesi.
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (29.10.2023)
Sylabus

1. Příprava na praxi, základní informace o škole - ŠVP, výroční zpráva a další dokumenty

2. Minimum právních, bezpečnostních a zdravotnických znalostí

3. Odborné tematické konzultace s pracovníky školy: výuková a mimovýuková náplň práce učitele, školní poradenské pracoviště, asistent pedagoga ve výuce chemie

4. Pozorování, rozhovory a analýza dokumentů ve škole, sběr dat pro individuální projekt

5. Zpracování individuálního projektu

Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (29.10.2023)