Oborově didaktická praxe II - CZV832022
Anglický název: a
Zajišťuje: Ústav učitelství chemie a humanitních věd (832)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 30 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D.
Třída: Kurz CŽV
Termíny zkoušek   
Anotace
Předmět navazuje na oborově didaktickou praxi I a na reflektivní seminář k oborově didaktické praxi I. Jeho cílem je dále prohloubit zkušenost studentů s prostředím školy, profesí učitele a s vlastní výukou. Studenti budou přiděleni ke konkrétnímu učiteli chemie na základní nebo střední škole, u něhož budou v průběhu semestru praktikovat. Praktikování spočívá v samostatné realizaci vyučovací hodiny pod supervizí pedagoga, účasti na párové výuce. pomoci učiteli při přípravě, realizaci i reflexi výuky. Dále se studenti zapojují do dalších pedagogických procesů, jako je doučování, práce s talentovanými žáky, asistence žákovi se specifickými potřebami, oprava a hodnocení domácích úloh. Účastní se pedagogické rady školy, předmětové komise, zapojuje se do organizačních činností při chemických soutěžích a dalších akcích, které škola pořádá v souvislosti výukou chemie.
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (29.10.2023)
Sylabus

Činnosti realizované v rámci praxe:

1. Úvodní seminář

2. Příprava na výuku

3. Realizace samostatné vyučovací hodiny pod supervizí

4. Realizace mikrovýstupů, párová výuka s fakultním učitelem

5. Příprava badatelsky orientovaných úloh

6. Zapojení do doučování žáků, asistence žákovi s SVP

7. Práce s talentovaným žákem v rámci badatelsky orientovaných úloh vyšší náročnosti

8. Opravy domácích úloh a testů

7. Příprava didaktických pomůcek a materiálů včetně digitálních

8. Průběžná diskuze s vyučujícím a ostatními studenty

9. Sumativní a formativní hodnocení žáka

10. Participace na inovaci školního kurikula (účast na předmětových komisích)

11. Účast na dalších pedagogických procesech školy (školní a mimoškolní akce, porady aj.)

12. Vedení portfolia z praxe

Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (29.10.2023)