Reflektivní seminář k Oborově didaktické praxi I - CZV832024
Anglický název: a
Zajišťuje: Ústav učitelství chemie a humanitních věd (832)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: Duschinská Karolina Ing. Ph.D.
Třída: Kurz CŽV
Termíny zkoušek   
Anotace
Reflektivní seminář doprovází oborově didaktickou praxi I. Smyslem je naučit studenty rozlišovat mezi implicitními a reflektovanými způsoby pedagogického uvažování a jednání na obsazích jejich oborově didaktické praxe.
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (29.10.2023)
Sylabus

1. Akční, implicitní a reflektivní vědění jako nástroj učitelského vědění a jednání

2. Pedagogická reflexe praxe, zaměřená na oborově didaktické aspekty výuky chemie - reflexe vlastních mikrovýstupů

3. Psychologická reflexe praxe, zaměřená na individuální a sociální charakteristiky žáků a studentů

4. Miskoncepty žáků ve výuce chemie

5. Reflexe pedagogických procesů školy (kultura školy, komunikace a spolupráce, předmětové komise aj.)

5. Reflexe spolupráce aktérů školního vzdělávání

Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (29.10.2023)