Reflektivní seminář k Oborově didaktické praxi II - CZV832025
Anglický název: a
Zajišťuje: Ústav učitelství chemie a humanitních věd (832)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: Duschinská Karolina Ing. Ph.D.
Třída: Kurz CŽV
Termíny zkoušek   
Anotace
Reflektivní seminář doprovází oborově didaktickou praxi I. Smyslem je rozvíjet reflexivní kompetenci ve vztahu k obsahu, žákovi, vlastním profesním kvalitám a makro-kontextu školního vzdělávání.
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (29.10.2023)
Sylabus

1. Pedagogická reflexe praxe, zaměřená na oborově didaktické aspekty výuky chemie - reflexe vlastních mikrovýstupů

2. Psychologická reflexe praxe, zaměřená na individuální a sociální charakteristiky žáků a studentů

3. Reflexe rozvoje profesních kvalit

  • dovednosti pedagogické a sociální komunikace
  • postoje k profesi,
  • profesní identity - pojetí výuky a závazku vůči kvalitě učení žáků (interní hodnota ped.) profese

4. Reflexe školské politiky, silných i deficitních stránek školního vzdělání (např. strukturálních)

Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (29.10.2023)