Cvičení z praktického jazyka I - CZV837001
Anglický název: Communication skills I
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Hřebačková Monika PhDr.
Pavelková Hana Mgr. Ph.D.
Třída: Kurz CŽV
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Hlavním cílem je rozšířit a rozvíjet znalosti a dovednosti studentů tak, aby se zlepšila jejich schopnost plynně a efektivně komunikovat v angličtině, vnímat různé stylové roviny, skryté významy slov, kolokace, apod. Součástí cvičení jsou poslechy s úkoly zaměřenými na zlepšení porozumění a procvičování jazykových funkcí v různých situacích. Soustavná pozornost je věnována problémům způsobeným interferencí mateřského jazyka.
Poslední úprava: Pavelková Hana (10.02.2021)
Literatura

NEF Advanced, (C. Oxengen, C. Latham-Koenig ) ISBN: 978-0-19-450206-1 - Language Practice for First (M.Vince) ISBN: 978-0-230-46375-2 - Grammar for CAE and Proficiency (M.Hewings) ISBN: 978-0-521-71375-7 Speakout Advanced (D. Williams) ISBN: 978-1-4082-1642-2 - Games for Vocabulary Practice (O´Dell F., Head K) ISBN: 9780521006514 - BBC Learning English (www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/teach) - National Geographic English language teaching: Footprint Reading Library(www.elt.heinle.com/cgi-telt/course_product)

Poslední úprava: Čápová Jitka (24.11.2020)
Sylabus - angličtina

1 Introduction “Getting to know you”; 2 Self-portrait; 3 Family background; 4 Personality; 5 What motives you?; 6 Revise and check; 7 Colloquial English; 8 Lost in Translation; 9 Can´t live without it; 10 History goes to the motives; 11 Fact or fiction?; 12 Revision

Poslední úprava: Čápová Jitka (24.11.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Zápočet ve formě písemného testu

Poslední úprava: Čápová Jitka (24.11.2020)