Morfologie - CZV837016
Anglický název: Morphology
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Hřebačková Monika PhDr.
Pavelková Hana Mgr. Ph.D.
Třída: Kurz CŽV
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Cílem předmětu je utřídění znalostí o slovních druzích. Morfologie se zaměřuje na všechny slovní druhy a jejich morfologickou charakteristiku s důrazem na podstatné jméno a sloveso a jeho gramatické kategorie. Pozornost je věnována upevnění a bezpečnému zvládnutí jevů v praxi. Významné postavení anglického slovesa ve větě reflektuje odlišný systém časů v angličtině a vazby slovesa na další gramatické kategorie (např. předložkové vazby nebo příslovce).
Poslední úprava: Pavelková Hana (10.02.2021)
Literatura

Cambridge Grammar of English (R. Carter, M.McCarthy) ISBN: 9780521674393; Practical English Usage (M. Swan) ISBN: 9780194202435; Collins Cobuild English Grammar ISBN: 13: 978-0007158027; Oxford English Grammar Course Advanced (M. Swan, C. Walker) ISBN: 9780194414937; Longman Advanced Grammar (L.G. Alexander) ISBN: 978-0582403833; Morfologie současné angličtiny (L. Dušková, A. Klégr, M. Malá, P. Šaldová) ISBN: 9788024620282; English Grammar in Use (R. Murphy) ISBN: 9781108586627

Poslední úprava: Čápová Jitka (24.11.2020)
Sylabus

1. Nouns – 2h 2. Nouns; Agreement – 2h 3. Agreement; Determiners; Articles – 2h 4. Articles – 2h 5. Quantifiers – 2h 6. Pronouns -2h 7. Adjectives -2h 8. Adverbs -2h 9. Verbs – 2h 10. Verbs – 2h 11. Prepositions – 2h 12. Revision – 2h

Poslední úprava: Čápová Jitka (24.11.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Písemná zkouška

Poslední úprava: Pavelková Hana (24.11.2020)