Syntax II - CZV837020
Anglický název: Syntax II
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Hřebačková Monika PhDr.
Pavelková Hana Mgr. Ph.D.
Třída: Kurz CŽV
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura

Cambridge Grammar of English (R. Carter, M.McCarthy) ISBN: 9780521674393; Collins Cobuild English Grammar ISBN: 9780008135812; Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny (L. Dušková) ISBN: 978-80-200-2211-0; Practical English Usage (M. Swan) ISBN: 9780194202435; Grammar Scan (R. Murphy, D. Baker) ISBN -13: 978-0194422741; Oxford English Grammar Course Advanced (M. Swan, C. Walker) ISBN: 9780194414937; Advanced Grammar In Use (M. Hewings) ISBN: 9781107697386

Poslední úprava: Čápová Jitka (24.11.2020)
Sylabus

1. The sentence and the clause Clause combinations Coordination and subordination – Compound and Complex Sentences Coordinated clauses; 2. Types of subordinate clauses/Noun clauses; 3. Adjectival/Relative clauses; 4. Adverbial clauses/Time/Place; 5. Adverbial clauses/Purpose/Result; 6. Adverbial clauses/Reason or Cause/ Condition; 7. Adverbial clauses: Condition; 8. Wish clauses; 9. Adverbial clauses: Comparison; 10. Adverbial clauses: Manner; 11. Adverbial clauses: Concession; 12. Revision; mock test

Poslední úprava: Čápová Jitka (24.11.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Písemná zkouška

Poslední úprava: Čápová Jitka (24.11.2020)