Mediální komunikace pro manažery - CZV837036
Anglický název: -
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/80, Jiné [HS]
Rozsah za akademický rok: 14 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Savický Nikolaj PhDr. Ph.D.
Třída: Kurz CŽV
Termíny zkoušek   
Anotace
"Kurz dává absolventům základní představu o struktuře a fungování médií masové komunikace v České republice. Umožňuje pochopit zákonitosti, jimiž se řídí redakční politika médií, a v praktické komunikaci s médii je respektovat. Součástí kurzu je výklad základních pojmů, užívaných při řízení a posuzování médií masové komunikace, a přehled platné české mediální legislativy. Kurz poskytuje elementární dovednosti v kontaktu se sdělovacími prostředky a vytváří dobré předpoklady k jejich dalšímu rozvíjení."
Poslední úprava: Krátká Jana (26.10.2021)
Sylabus

Česká mediální krajina

Konvergence médií

Mediální zákony

Gatekeeping

Rozvoj sociálních sítí a dočasný zánik gatekeepingu

Jak dosáhnout žádoucí pozornosti médií masové komunikace

Krizová komunikace

Mediální komunikace v praxi

Závěrečný seminář - rozhovor s hosty

Poslední úprava: Krátká Jana (26.10.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Účast 60 % a seminární práce

Poslední úprava: Krátká Jana (26.10.2021)