Certifikovaný manažer digitálního nákupu - CZV837037
Anglický název: Postgraduate diploma in procurement digital transformation
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/4, Jiné [HT]
Rozsah za akademický rok: 80 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Vašek Jan PhDr. Bc. MSc. et MSc.
Třída: Kurz CŽV
Termíny zkoušek   
Anotace
Cílem kurzu je (1.) seznámit účastníky s pokročilými nákupními metodami jako řízení potřeb, práce se specifikací, řízení vztahů s interními i externími partnery, inovační management, udržitelný nákup nebo kontinuální zlepšování nákupu, (2.) a současně poskytnout ucelený pohled na digitalizaci nákupu z hlediska požadavků organizace, existujících nástrojů, využití těchto nástrojů v praxi, vytvoření digitální strategie nákupu a její úspěšnou realizaci v organizaci.
Poslední úprava: Kubová Petra (14.06.2021)
Sylabus

1) Anatomie současného nákupu

• Tradiční nákup

• Digitální nákup

• Sofistikovanost nákupu ve firmě

• Digitalizace nákupu

• Krátké případové studie ke společné diskusi

• Sdílení zkušeností v úspěšném podniku

2) Category management

• Tradiční nákup

• Digitální nákup

• Vytváření komoditní strategie

• Elektronizace komoditní strategie

• Analýza situace v konkrétním podniku.

• Využití v konkrétním podniku

3) Nákupní proces

• Tradiční nákup

• Digitální nákup

• Spolupráce nákupu s interním zákazníkem

• Procure to pay

• Mikro případové studie ke společné diskusi

• Zavádění v konkrétním podniku

4) Operativní nákup

• Tradiční nákup

• Digitální nákup

• Soustavné zlepšování v nákupu

• TCO

• E-katalogy pro nákupní praxi

5) Řízení vztahů s dodavateli

• Tradiční nákup

• Digitální nákup

• SRM v praxi

• Elektronizace SRM

6) Řízení specifikace

• Tradiční nákup

• Digitální nákup

• Design to Cost; Řízení inovací

• Udržitelný nákup

• Elektronizace work-flow.

7) Demand management

• Tradiční nákup

• Digitální nákup

• Řízení potřeb v podniku

• Využití dat v nákupu

8) Řízení ceny, rizika, compliance

Tradiční nákup:

• Digitální nákup

• Nákup komodit

• E-aukce

• Jak

• Business hra

• Aplikace v praxi

9) Řízení změny v nákupu

• Tradiční nákup

• Digitální nákup

• Centralizace, Výkonnost,

• Agilní metody v nákupu

• Nákup 4.0

Poslední úprava: Kubová Petra (14.06.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Certifikát získá každý účastník, který se aktivně zúčastní jednotlivých seminářů, odevzdá všech 10 esejů (a budou akceptovány) a úspěšně obhájí závěrečnou práci.

Poslední úprava: Kubová Petra (14.06.2021)