Movité průmyslové dědictví ve sbírkách muzejní povahy - CZV837038
Anglický název: Industrial Revolution Heritage in Museum Collections
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/3, Jiné [HT]
Rozsah za akademický rok: 52 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Savický Nikolaj PhDr. Ph.D.
Třída: Kurz CŽV
Termíny zkoušek   
Anotace
Předmět je zaměřen na kvalifikovanou odbornou správu sbírek muzejní povahy, založených na sbírkových předmětech industriální provenience (akvizice, evidence, konzervace, prezentace, edukace). Klade důraz na propojení sbírkových předmětů a jejich souborů s historickým kontextem doby jejich vzniku a jejich využití k prezentaci a edukaci.
Poslední úprava: Krátká Jana (13.09.2021)
Sylabus

Průmyslová revoluce, zrození technické civilizace a muzeum jako inspirace (15. a 16. října 2021)

Dědictví průmyslové revoluce: uměleckoprůmyslová a technická muzea (23. a 23. října 2021)

Historie a současnost: muzejní síť v České republice, zákon a vyhláška (5. a 6. listopadu 2021)

Symbióza expozic a depozitářů (12. a 13. listopadu 2021)

Muzeum žije: výstavy a edukace (19. a 20. listopadu 2021)

Nezbytný atribut muzea: věda a výzkum (26. a 27. listopadu 2021)

Závěrečný seminář (3. prosince 2021)

Poslední úprava: Krátká Jana (13.09.2021)