Transfer technologii a ochrana duševního vlastnictví - CZV837058
Anglický název: Technology transfer & Intellectual property protection
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 60 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D.
Zahrádka Jaromír RNDr. Ing. Ph.D.
Cholasta Roman JUDr.
Termíny zkoušek   
Anotace
Předmět se zaměřuje na problematiku technologického transferu a komercionalizaci uplatnění výsledku, a to jak z pohledu ekonomického, tak z pohledu právního.
Poslední úprava: Krátká Jana (21.09.2023)
Sylabus

1. Úvod do práva duševního vlastnictví - Práva průmyslová

2. Transfer technologií - vymezení obsahu

3. Úvod do práva duševního vlastnictví - autorská práva a smluvní ochrana práv

4. A2B spolupráce, právní a etické otázky (smluvní výzkum, společný výzkum, licencování, spin off...)

5. Registrace a udržování práv průmyslového vlastnictví

6. Tržní potenciál a generátory hodnoty inovativních technologií, tržní výklenky, merketingová a strategická analýza nových technologií.

7. Vymáhání práv duševního vlastnictví, zajišťování důkazů

8. Identifikace tržního uplatnění, výzkum trhu a jeho potřeb.

9. Smluvní aspekty nakládání s duševním vlastnictvím

10. Ocenění nehmotného majetku

11. Shrnutí, praktické příklady, závěrečný test

12. Perspektiva investora - finančního nebo strategického, hodnocení vstupu a odhad výstupu, směnná hodnota podílu, cíle investora, nástroje zajištění vzhledem k riziku.

Poslední úprava: Krátká Jana (21.09.2023)