Strategický a digitální nákup II - CZV837063
Anglický název: Strategic and Digital Procurement Course II
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 0/4, Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 140 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Vašek Jan PhDr. Bc. MSc. et MSc.
Termíny zkoušek   
Anotace
Cyklus přednášek a workshopů pro nákupčí z firemního i veřejného sektoru. Cílem je rozvinout znalosti a dovednosti nákupčích v klíčových oblastech: category management, řízení vztahu s dodavateli, specifikace, řízení potřeb, nákupní strategie, řízení životního cyklu, e-procurement, nákup inovací, contract management, hodnocení dodavatelů, reporting, řízení konfliktů a vyjednávání, vertikální komunikace, řízení zainteresovaných stran, vedení nákupního týmu, compliance a etika, řízení výkonosti a řízení rizika.
Poslední úprava: Krátká Jana (06.02.2024)
Sylabus

Sylabus předmětů Strategický a digitální nákup I a II

category management

řízení vztahu s dodavateli

specifikace

řízení potřeb

nákupní strategie

řízení životního cyklu

e-procurement

nákup inovací

contract management

hodnocení dodavatelů

reporting

řízení konfliktů a vyjednávání

vertikální komunikace

řízení zainteresovaných stran

vedení nákupního týmu

compliance a etika

řízení výkonosti

řízení rizika

Literatura předmětu Vašek, J. (2024). Podpůrné materiály pro kurz Strategický a digitální nákup. Praha, VŠCHT ÚEM. (e-book)

Poslední úprava: Krátká Jana (06.02.2024)