Teorie korozních procesů - D106001
Anglický název: Theory of Corrosion Processes
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2018
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Novák Pavel prof. Ing. CSc.
Kouřil Milan doc. Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ106 (16.04.2014)
Předmět prohlubuje znalosti spojené s teoretickými principy koroze a protikorozní ochrany kovů, s mechanizmy jednotlivých nerovnoměrných forem koroze a chováním kovů ve významných korozních prostředích.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ106 (11.04.2014)

Studenti budou umět:

detailní mechanismy korozních procesů kovových materiálů ve většině prostředí, volit příslušný typ protikorozní ochrany

Literatura -
Poslední úprava: TAJ106 (11.04.2014)

Z: Novák P. a kol. Korozní inženýrství. Elektronická skripta ÚKMKI VŠCHT Praha 2003

Z: Jones D.A.: Principles and prevention of corrosion, Prantice Hall 1996

D: Stansbury E.E., Buchanan R.A.: Fundamentals of electrochemical corrosion, ASM International 2000

D: Landolt D.: Corrosion and surface chemistry of metals, EPFL Press 2007

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ106 (04.03.2009)

1. Základní elektrochemické pojmy (ionty v roztoku, procesy v soustavě elektroda-elektrolyt)

2. Termodynamické předpoklady koroze kovů v elektrolytech

3. Aktivní anodické rozpouštění kovů a katodické reakce.

4. Pasivita kovů

5. Heterogenita v korozním systému

6. Galvanické a elektrolytické korozní články.

7. Bodová a štěrbinová koroze.

8. Mezikrystalová a selektivní koroze.

9. Praskání kovů vyvolané prostředím.

10. Erozní koroze, poškození kovů vodíkem.

11. Mechanizmus atmosférické koroze, koroze ve vodách, půdách, betonu a průmyslových elektrolytech.

12. Principy protikorozní ochrany kovů

13. Korozní zkoušky a korozní monitoring

14. Teorie koroze v plynném prostředí za vysokých teplot.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: TAJ106 (16.04.2014)

ústní zkouška

Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100