Nauka o kovech - D106002
Anglický název: Metallic Materials Science
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2011
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing.
Je záměnnost pro: AP106002, P106002
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ106 (16.04.2014)
Předmět podává detailní informace o struktuře, vlastnostech a použití kovových materiálů. Popsány jsou slitiny železa i slitiny neželezných kovů. Důraz je kladen na pochopení vztahů mezi strukturou, vlastnostmi a použitím materiálů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ106 (11.04.2014)

Studenti budou umět:

Studenti budou mít přehled o významu struktury na vlastnosti kovových slitin a jejich použití v praxi.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ106 (11.04.2014)

Z: Vojtěch D.: Kovové materiály (skriptum), VŠCHT, Praha, 2006.

D: Ptáček L. a kol.: Nauka o materiálu I., CERM, Brno, 2001.

D: Ptáček L. a kol.: Nauka o materiálu II., CERM, Brno, 1999.

D: Reed-Hill R. E., Abbaschian R.: Physical Metallurgy Principles, 3rd. Edition, PWS Publishing Company, Boston, 1994.

D: Hosford W. F.: Materials for Engineers, Cambridge University Press, New York, 2008.

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ106 (09.03.2009)

1. Struktura kovů

2. Struktura slitin

3. Deformační chování

4. Základní mechanické vlastnosti

5. Lomy

6. Únava a tečení

7. Slitiny Fe, vlastnosti Fe

8. Diagram Fe-C

9. Oceli-struktura, vlastnosti, vliv legujících prvků

10. Oceli-tepelné zpracování

11. Významné druhy ocelí

12. Litiny

13. Slitiny Al, Mg, Ti, Pb, Zn, Sn, Cu, Ni

14. Slitiny vysokotavitelných a ušlechtilých kovů

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: TAJ106 (16.04.2014)

ústní zkouška

Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100