Organická syntéza - D110003
Anglický název: Organic Synthesis
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Svoboda Jiří prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: AP110003, P110003
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: Svoboda Jiří prof. Ing. CSc. (02.10.2012)
Cílem předmětu je naučit základní metody organické syntézy, tj. zavádění a selektivní transformace funkčních skupin metodami redukce, oxidace, halogenace, nitrace, sulfonace, aplikace alkylačních a acylačních reakcí, organokovových sloučenin, diazoniových solí a chránicích skupin.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Svoboda Jiří prof. Ing. CSc. (17.03.2014)

Studenti budou umět:

aplikovat moderní metody redukce a oxidace pri snižování/zvyšování oxidačního čísla organických sloučenin

transformovat, ev. odstraňovat funkční skupiny z organické molekuly

konstruovat složitější uhlíkaté sloučeiny s pomocí alkylačních a acylačních reakcí

selektivně chránit funkční skupiny ve vícestupňových syntézách

využívat získaných znalostí pro syntézy složitějších sloučenin

Literatura -
Poslední úprava: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D. (04.05.2014)

Z: Carey, Sundberg: Advanced Organic Chemistry, 5th Ed., Part B. Springer, New York 2007

Studijní opory -
Poslední úprava: Svoboda Jiří prof. Ing. CSc. (17.03.2014)

Studijní materiály k přednáškám a seminárům u vyučujícího.

Sylabus -
Poslední úprava: Svoboda Jiří prof. Ing. CSc. (17.03.2014)

1. Redukční metody a činidla v organické syntéze. Katalytická hydrogenace.

2. Redukce a hydrogenolytické reakce u vybraných funkčních skupin. Selektivita.

3. Využití oxidačních metod pro zvyšování oxidačního čísla atomu uhlíku a heteroatomů.

4. Halogenace v organické syntéze.

5. Využití alkylace a acylace v organické syntéze, katalýza fázového přenosu.

6. Alkylace heteroatomů, alkylace C-kyselin. Bazicky katalyzované reakce typu aldolizace. Wittigova reakce a reakce příbuzné.

7. Acylace aromatických sloučenin, halogenmethylace, formylace.

8. Zavádění nitro-, nitroso- a sulfoskupiny do organické molekuly, činidla a selektivita.

9. Využití diazoniových solí.

10. Příprava organoprvkových sloučenin.

11. Organohořečnaté, organolithé a organozinečnaté sloučeniny a jejich syntetické využití.

12. Eliminační reakce. Mechanismy, dehydratace, deoxygenace, eliminace dusíkových funkcí, halogenů, sirných funkcí, dekarboxylace, extruze.

13. Funkční deriváty karbonylové a karboxylové funkce, moderní metody přípravy a využití.

14. Chránicí skupiny v organické syntéze. Chránění hydroxylové, karbonylové, karboxylové a aminoskupiny.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D. (04.05.2014)

Absolvování dvou průběžných testů během semestru s průměrem alespoň 50% z každého testu. Písemná část zkoušky s výsledkem alespoň 50% a ústní zkouška.

Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 30
Ústní zkouška 70