Lékové formy - D111024
Anglický název: Pharmaceutical Dosage Forms
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Zbytovská Jarmila doc. Mgr. Dr. rer. nat.
Je záměnnost pro: AP111007, P111007
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: Hladíková Jana (16.01.2013)
Předmět je zaměřen na technologii převodu léčivých látek na léčivý přípravek. Jsou zde představeny jednotlivé lékové formy z hlediska fyzikálně-chemického a zároveň i z hlediska interakce lékové formy s organismem. Mimo jiné je zde diskutována problematika pomocných látek, formulace, kvality a stability léčivého přípravku. Rovněž jsou základně probírány biofarmaceutické a farmakokinetické aspekty.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Zbytovská Jarmila doc. Mgr. Dr. rer. nat. (10.04.2014)

Studenti budou umět:

  • aplikovat fyzikálně-chemické základy ve formulaci léků
  • zhodnotit možnosti využití jednotlivých lékových forem, jejich limity a způsoby výroby
  • orientovat se v problematice pomocných látek, jejich dělení a využití ve farmaceutické technologii
  • samostatně řešit modelové problémy formulace léčivé látky do lékové formy; problémy stability léčivých přípravků
Literatura -
Poslední úprava: Zbytovská Jarmila doc. Mgr. Dr. rer. nat. (10.04.2014)

(Z) aktuální Český lékopis + doplňky

(Z) Komárek P., Rabišková M.: Technologie léků. Galén 2006. ISBN 80-7262-423-7.

(D) Aulton M.: Pharmaceutics: The Science of Dosage Form Design. Churchill Livingstone 2002. ISBN 0443055173.

(D) Voigt R., Fahr A.: Pharmazeutische Technologie. Deutscher Apotheker Verlag, 2010. ISBN 9783769250039.

(D) Bauer K.: Lehrbuch der Pharmazeutischen Technologie. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart, 2006. ISBN 9783804722224.

(D) Mäder K., Weidenauer U.: Innovative Arzneiformen. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart, 2009. ISBN 978-3-8047-2455-6.

(D) Leuenberger H.: Martin Physikalische Pharmazie. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 2002. ISBN 978-3-8047-1722-0.

(D) Allen L V., Popovich N.G., Ansel H.C.: Ansel’s Pharmaceutical Dosage Forms and Drug Delivery Systems, Ninth Ed., 2011. Walters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins, ISBN 978-7817-7934-0.

Časopisy:

(D) Advanced Drug Delivery Reviews

(D) Pharmaceutical Research

(D) International Journal of Pharmaceutics

(D) European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics

+ další literatura dle konkrétní problematiky studenta

Sylabus -
Poslední úprava: Zbytovská Jarmila doc. Mgr. Dr. rer. nat. (10.04.2014)

1. Základní pojmy, lékové formy a jejich rozdělení, lékopis, předpisy a normy

2. Fyzikálně-chemické základy formulace léčiv

3. Preformulace léčiv

4. Biofarmaceutické aspekty

5. Farmaceutické pomocné látky

6. Gastrointestinální léčivé přípravky

  • kapalné LF (roztoky, suspenze, emulze)
  • pevné LF (prášky, granuláty, pelety, tablety, tobolky)

7. Parenterální lékové formy - injekce, infuze, implantáty

8. Topické lékové formy - aplikované do repiračního traktu, oční, nosní, ušní, rektální, vaginální, dermální a transdermální: kapalné (roztoky, suspenze, emulze, aerodisperze), polotuhé (masti, krémy, gely, pasty), tuhé (čípky)

9. Moderní lékové formy (s modifikovanou liberací léčiva, s cílenou distribucí léčiva)

10. Farmaceutické obaly

11. Stabilita a stabilizace léčivých přípravků

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Zbytovská Jarmila doc. Mgr. Dr. rer. nat. (10.04.2014)

Prezentace projektu spojená se zkouškou

Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Obhajoba individuálního projektu 30
Ústní zkouška 40