Anaerobní biotechnologie - D217006
Anglický název: Anaerobic Biotechnology
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2017
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Zábranská Jana prof. Ing. CSc.
Jeníček Pavel prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: P217004, AP217004
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Jeníček Pavel prof. Ing. CSc. (24.03.2014)
Biochchemické procesy probíhající v anaerobním prostředí jsou významnou součástí moderních technologií zpracování odpadních vod, kalů a organických odpadů. Jejich největší přínos spočívá v tom, že organické znečištění je transformováno na energeticky cenný bioplyn. Předmět seznamuje studenty s chemicko-technologickými principy procesů a se specifiky jednotlivých aplikací. Náplň předmětu může být upravena podle výzkumného zaměření konkrétní doktorské práce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Jeníček Pavel prof. Ing. CSc. (24.03.2014)

Studenti budou umět:

  • vysvětlit biochemickou podstatu anaerobního rozkladu organických látek a vzniku bioplynu
  • vybrat optimální typ anaerobní technologie pro zpracování odpadních vod, čistírenských kalů a biomasy
  • posoudit vzájemný vliv anaerobní technologie na další čistírenské procesy

Literatura -
Poslední úprava: TAJ217 (30.03.2014)

Z:Sludge into biosolids, Spinosa L., Vesilind A. IWA Publishing 2001, ISBN 1 900222 08 6

Z:Water Quality Management Library, W.W. Eckenfelder et al. (Eds.), TECHNOMIC Publishing Company, Inc., Lancaster, PA, USA 1998, Volume 7: Design of anaerobic processes for the treatment of industrial and municipal wastes. ISBN 87762-942-0

Z:Biomethanization of the Organic Fraction of Municipal Solid Wastes, J. Mata-Alvarez (Ed), IWA Publishing, London, 2003, ISBN 1 900222 14 0

Z:Anaerobní čistírenské technologie, Dohányos M., Zábranská J., Jeníček P., Fialka P., Kajan M. (1998). NOEL 2000, Brno, ISBN 80-86020-19-3

D:Anaerobic Digestion Model No 1 (ADM1), IWA Task Group for Mathematical Modeling of Anaerobic Digestion Processes, IWA Publishing, London, 2002, ISBN 1 900222 91 4

D:Bioplyn, F.Straka a kol. GAS s.r.o. Říčany, 2003, ISBN 80-7328-029-9

Studijní opory -
Poslední úprava: Jeníček Pavel prof. Ing. CSc. (24.03.2014)

http://web.vscht.cz/jenicekp

http://web.vscht.cz/zabransj

Sylabus -
Poslední úprava: Jeníček Pavel prof. Ing. CSc. (13.06.2017)

1. Biochemické principy anaerobního rozkladu organických látek

2. Regulační mechanismy anaerobního rozkladu

3. Interakce nejdůležitějších faktorů ovlivňujících anaerobní rozklad

4. Transformace síry v anaerobních procesech

5. Modelování anaerobních procesů

6. Anaerobní stabilizaci kalů a biologických odpadů

7. Reaktory pro Anaerobní čištění odpadních vod

8. Vývoj a design reaktorů pro anaerobní čištění odpadních vod

9. Kombinace aerobních a anaerobních procesů pro čištění odpadních vod

10. Bioplynové stanice v zemědělství a anaerobní stabilizace tuhého odpadu

11. Kontrola a řízení procesu

12. Možnosti intenzifikace anaerobních procesů

13. Úprava kvality bioplynu, technické řešení plynového hospodářství

14. Další perspektivy anaerobních procesů

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Jeníček Pavel prof. Ing. CSc. (24.03.2014)

Anaerobní čistírenské procesy (pro magisterské studenty) nebo absolvování předmětu poskytujícího základní znalosti o biologickém čištění odpadních vod

Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 30
Ústní zkouška 70