Aplikovaná biologie - D319018
Anglický název: Applied Biology
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2011 do 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Jirků Vladimír prof. RNDr. DrSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Anotace Předmět (s důrazem na aspekt aplikace) integruje vybraná témata buněčné a molekulární biologie. V tomto kontextu, přehled presentované faktografie odpovídá požadavkům předpokládaného budoucího uplatnění posluchače, a to obecně v oblasti biotechnologie, specificky v jejím bio-farmaceutickém, potravinářském a environmentálním sektoru. Faktografie je takto členěna: 1. Modul: mechanizmy regulující buněčné vnímání mimobuněčného prostředí. 2. Modul: biologie mnohobuněčných konsorcií; polymikrobiální infekce; biologie mikrobiomů. 3. Modul: buněčná citlivost a rezistence; interakce patogen-hostitel. Předmět je určen post-graduálním studentům, kteří absolvovali studijní obor biotechnologie a biotechnologie léčiv. Výstupy studia předmětu Student bude umět: a) odlišit potenciálně aplikovatelnou znalost, a to v rámci vývoje poznávání technologicky významné vlastnosti buňky určitého typu, její funkce, komponentů i produktů; b) samostatně zvládnout faktografii integrujících témat více biologických disciplín. Literatura Vhodné publikace odborných periodik budou doporučeny individuálně; vlastní výběr dalšího studijního materiálu je očekáván. Z: Glenn F., Molecular Biology and Pathogenesis, Academic Press, 2014, 978-1-908230-30-0 Z: Glick B., Molecular Biotechnology, ASM Press, 2003, 978-1-55581-224-9 Z: Datar R., Concepts in Applied Molecular Biology,BioTechniques Press,2003, 1-881299-30-9 Z: Romani M., Aquatic Biofilms,Caister Academic Press, 2016, 978-1-910190-17-3 D: Lear G., Biofilm in Bioremediation,Caister Academic Press, 2016,978-1-910190-29-6 D: Kaufmann S.,The Innate Immune Response to Infection, ASM Press, 2004, 978-1-55581-291-1 D: Fuentes M., Proteomics, Academic Přes, 2014, 978-1-908230-46-1 D: Siber G., Pneumococcal Vaccines, ASM Press, 2008, 978-1-55581-408-3 D: Cossart P., Cellular Microbiology, ASM Press, 2004, 978-1-55581-302-4 D: Sanchez S., Antibiotics,Caister Academic Press, 2015,978-1-908230-54-6 D: Coste A., Antifungals, Caister Academic Press, 2015,978-1-910190-01-2 D: Fleming D., Biological Safety:.. ASM Press, 2006, 1-55581-339- Studijní opory http://www.nature.com/naturebiotechnology http://www.nature.com/reviews http://aem.asm.org/ Metody výuky Přednášky, v některých tématech interaktivně s prezentací posluchač Požadavky ke kontrole studia Nejsou Sylabus Témata jednotlivých přednášek jsou ilustrací současné použitelnosti buněčných funkcí, procesů, vlastností a komponentů s cílem ilustrovat použitelnost širšího spektra individuálních buněčných typů, včetně stavů buněčné diferenciace i umělých kompartmentů. Předmět volně navazuje na většinu biologických předmětů fakulty a klade si za cíl maximální možnou pestrost přednášených témat v oblasti pokročilé aplikované biologie Vstupní požadavky Nejsou Studijní prerekvizity Nejsou Podmínky zakončení předmětu Hodnocení ústní prezentace schváleného tématu (ů). Ústní zkouška
Poslední úprava: JIRKUV (12.06.2018)