Down-stream processing v biotechnologii - D319020
Anglický název: Down-stream Processing in Biotechnology
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2011
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Melzoch Karel prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: AP319004, P319004
Termíny zkoušek   
Anotace
Poslední úprava: SMIDOVAL (19.08.2011)
"Separační procesy - jejich role a postavení v biotechnologiích. Jednotkové operace vedoucí od substrátu k produktu, operace používané pro zakoncentrování produktu, jeho přečištění a finalizaci. Klasifikace jednotkových operací, princip a charakteriskika procesu, látková a enthalpická bilance, kinetika procesu, přístrojové vybavení a zařízení. Řízení a modelování jednotlivých operací. Strategie a ekonomika při volbě separační techniky a celkové purifikační sekvence. Integrované procesy - spojení bioprocesu s down-stream"" technikami. Realizace separačních procesů v laboratorním měřítku a průmyslové praxi. "