Hygienicko-klinická mikrobiologie - D320058
Anglický název: Hygienic and Clinical Microbiology
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2011 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Ulbrich Pavel doc. Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   
Anotace
V rámci předmětu se studenti seznámí s jednotlivými skupinami patogenních mikroorganismů, jejich nejdůležitějšími zástupci a jejich působením na člověka. Budou vyučovány i principy působení antimikrobiálních látek a obrany mikroorganismů proti nim. Bude věnována i pozornost moderním trendům při ochraně lidí před patogenními mikroorganismy. Ve vybraných případech budou popsány i základní principy a mechanismy životního cyklu vybraných mikroorganismů.
Poslední úprava: Ulbrich Pavel (07.11.2012)
Výstupy studia předmětu

Studenti budou umět:

  • rozlišovat mezi zástupci přirozené mikroflóry člověka a podmíněnými patogenními či patogenními mikroorganismy
  • charakterizovat všechny nejvýznamnější původce bakteriálních, kvasinkových, virových i parazitických onemocnění
  • posoudit význam jednotlivých mikroorganismů z hlediska klinické mikrobiologie, spolu s jejich patogenitou a patogenezí některých vybraných onemocnění
  • budou znát mechanismy působení antimikrobiálních látek, ale i mechanismy uplatňující se v prevenci mikrobiálních onemocnění

Poslední úprava: Ulbrich Pavel (07.11.2012)
Literatura

Z: M. Votava a kol.: Lékařská mikrobiologie speciální, Neptun, Brno, 2003, 80-902896-6-5

D: M. Votava: Lékařská mikrobiologie obecná, Neptun, Brno, 2005, 80-86850-00-5

D: M. Votava a kol.: Lékařská mikrobiologie vyšetřovací metody, Neptun, Brno, 2010, 978-80-86850-04-8

Poslední úprava: Ulbrich Pavel (07.11.2012)
Studijní opory

http://www.szu.cz/

http://microbewiki.kenyon.edu/index.php/MicrobeWiki

http://biomikro.vscht.cz/cz/

Poslední úprava: Ulbrich Pavel (07.11.2012)
Sylabus

1. Historický vývoj a význam lékařské mikrobiologie. Základní pojmy spojené s klinickou mikrobiologií. Kultivační půdy. Fysiologická flora, patogenní a podmíněně patogenní mikroorganismy člověka - obecný přehled.

2. Patogenita a virulence bakterií. Cesty infekce do těla, adhese bakterií, tropismus. Typy infekcí a jejich šíření, inkubační doba. Toxiny, jejich rozdělení a funkce.

3. Antibiotika, dělení, mechanismy působení, vznik resistence. Multiresistence. Spirochety (Treponema, Leptospira, Borrelia).

4. Klinicky významné grampozitivní koky (Micrococcus, Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus), gramnegativní koky a kokobacily - Neisseria a další. Grampozitivní nesporulující a sporulující aerobní tyčky (Listeria, Bacillus).

5. Nesporulující anaerobní bakterie (významní zástupci G+ i G- tyček a koků). Tyčinky špatně barvitelné podle Grama (Mycobacterium, Nocardia). Mollicutes - zástupci, onemocnění. Chlamydie - zástupci, onemocnění.

6. Nepravidelné nesporulující aerobní bakterie (Corynebacterium, Arcanobacter, Rhodococcus, Rothia). Grampozitivní sporulující aerobní tyčky - Clostridium. Gramnegativní aerobní tyčky (Pseudomonas, Legionella, Chryseobacterium, Alcaligenes, Brucella, Francisella, Bordetella).

7. Gramnegativní fakultativně anaerobní tyčky (čeleď Enterobacteriaceae). Gramnegativní aerobní až mikroaerofilní tyčky (Helicobacter, Campylobacter). Rickettsie (Rickettsia, Coxiella, Ehrlichia, Rochalimaea, Bartonella).

8. Fungi - dělení, epidemiologie, chorobné stavy vyvolané houbami. Povrchové, subkutánní a systémové mykózy.

9. Obecná parazitologie, protozoa. Parazitičtí kroužkovci a členovci.

10. Viry - definice, historie. Hlavní skupiny virů, klasifikace virů. Virové infekce. Bakteriofágy.

11. Zástupci živočišných DNA virů (Poxviridae, Herpesviridae, Adenoviridae, Papovaviridae, Hepadnaviridae, Parvoviridae).

12. Nejdůležitější zástupci RNA virů (Orthomyxoviridae, Paramyxoviridae, Picornaviridae, Caliciviridae a Astroviridae, Reoviridae, Coronaviridae, Bunyaviridae, Togaviridae, Arenaviridae, Rhabdoviridae, Filoviridae, Retroviridae).

13. Vyvolavatelé virových hepatitid. Priony a prionová onemocnění.

14. Očkování, očkovací látky. Povinná a doporučená očkování.

Poslední úprava: Ulbrich Pavel (07.11.2012)
Studijní prerekvizity

Mikrobiologie, Biochemie, Biologie

Poslední úprava: Ulbrich Pavel (07.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 0 84 / 0
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Zkouškový test 45
Ústní zkouška 45