Klinická biochemie - D320059
Anglický název: Clinical Biochemistry
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2011
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Fusek Martin prof. Ing. CSc.
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: SMIDOVAL (22.08.2011)
Předmět klinická biochemie dává základní přehled o parametrech, které jsou určovány v rámci vyšetření pacientů na odděleních klinické biochemie. V první části kurzu jsou shrnuty hlavní metodické přístupy využívané současnou diagnostickou laboratoří spolu s přehledem hlavních vyšetřovaných materiálů. Další část se věnuje hlavním skupinám látek, které jsou vyšetřovány, tedy zejména aminokyselinám, cukrům, tukům, sérovým proteinům a specificky enzymům a protilátkám. V těchto přednáškách jsou zahrnuty základní informace o typu patologie, která se vztahuje k danému analytu a poté metodiky určování a typické hladiny jednotlivých látek. Samostatná přednáška je věnována funkci a patologii jater a ledvin a s tím spojenými přístupy klinické biochemie. Závěr kurzu je věnován vnitřnímu prostředí a acidobasické rovnováze. Účelem kurzu je uvést posluchače do problematiky a poskytnout hlavní informace v daném oboru.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fusek Martin prof. Ing. CSc. (20.11.2015)

Studenti budou umět:

• význam základních analyzovaných molekul v humánní diagnostice

• způsoby laboratorních a přístrojových metod pro analýzu těchto molekul

funkci a základní patologické procesy hlavních orgánů a jejich reflexe v hladinách jednotlivých analytů

Literatura -
Poslední úprava: Fusek Martin prof. Ing. CSc. (20.11.2015)

Z: Novák F., Úvod do klinické biochemie, Karolinum, 2002, 8024603667

D: Zima T., Laboratorní diagnostika, Galén, 2007, 9788024614236

D: Koolman J., Röhm K.-H, Barevný atlas biochemie, Grada Publishing, 2012, 978-80-247-2977-0

D: Karlson P., Gerok W., Gross W, Pathobiochemie, Academia, 1987

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Fusek Martin prof. Ing. CSc. (20.11.2015)

Students obtain electronical version of materials by email at the beginning of the semester.

Metody výuky
Poslední úprava: Fusek Martin prof. Ing. CSc. (20.11.2015)

elektronická verze materiálů je studentům zaslána emailem na začátku semestru

Sylabus -
Poslední úprava: Fusek Martin prof. Ing. CSc. (20.11.2015)

1. Úvod

Obor klinické biochemie - definice, historie, základní úkoly / Přehled přednášených témat / Základní analyzované materiály v klinické laboratoři / Kvalita biochemického vyšetření / Bezpečnost práce

2. Metody v klinické biochemii

Separační metody / Analytické metody / Analytické metody - molekulárně genetická analýza - molekulární diagnostika

3. Dokončení analytické metody

Analytické metody - imunochemické metody / Přehled vyšetření - základní vyšetřované parametry / Specifická vyšetření

4. Poruchy metabolismu aminokyselin

Přehled aminokyselin / Metabolismus aminokyselin / Poruchy metabolismu a jejich detekce

5. Proteiny a klinická biochemie

Hlavní typy a funkce proteinů / Metabolismus proteinů - vznik a odbourávání / Vyšetření proteinů / Hlavní klinicky významné plasmatické proteiny / Proteiny nalézané v moči

6. Enzymy - funkce a její poruchy

Úloha enzymů v organismu / Určování enzymatické aktivity / Hlavní enzymy v klinické biochemii a jejich stanovení

7. Metabolismus cukrů a jeho poruchy

Cukry a jejich metabolismus / Fysiologické funkce cukrů / Diabetes a jeho vyšetření / Další poruchy metabolismu cukrů

8. Lipidy a jejich metabolismus

Struktura a fysiologické funkce / Trávení a transport / Apolipoproteiny / Enzymy lipidového transportu / Ateroskleróza / KB stanovení

9. Funkce jater a související biochemická vyšetření

Játra - popis a metabolismus / Onemocnění jater / Analytické postupy pro diagnostiku onemocnění jater

10. Funkce ledvin a související biochemická vyšetření

Popis a funkce ledvin / Hlavní určované látky pro diagnostiku funkce ledvin / Analytické metody

11. Hormony a jejich analýza

Dělení a funkce základních hormonů / Klinické aplikace

12. Tumorové markery

Nádorová onemocnění / Dělení tumorových markerů / Využití tumorových markerů

13. Elektrolyty

Základní pojmy / Hlavní sledované ionty / Sodík a draslík

14. Acidobasická rovnováha

Děje ovlivňující pH / Úloha oxidu uhličitého / Regulace pH / Parametry ABR

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Fusek Martin prof. Ing. CSc. (20.11.2015)

Biochemie I (N320001) nebo Biochemie (D320001) nebo Biochemie A/B (N320024/N320066)