Fázové rovnováhy - D403004
Anglický název: Phase Equilibria
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: letní s.:7
E-Kredity: letní s.:7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Dohnal Vladimír doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: AP403004, P403004
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: SMIDOVAL (14.03.2012)
V kurzu je nejprve probírána termodynamika vícesložkových systémů a následně pak detailně rovnováhy zahrnující fluidní fáze: rovnováha kapalina-pára, rozpustnost plynů v kapalinách,rovnováha kapalina-kapalina a rovnováha kapalina - pevná fáze. Studenti se seznámí s příslušnou fenomenologií, experimentálními postupy, termodynamickým modelováním a odhadovými postupy.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Dohnal Vladimír doc. Ing. CSc. (14.09.2015)

Studenti budou umět:

posoudit vliv teploty, tlaku a složení systémů na fázové rovnováhy tekutých systémů

realizovat inženýrské výpočty fázových rovnováh v reálných vícesložkových systémech tekutin

zpracovat experimentální data o fázových rovnováhách termodynamickými modely

Literatura -
Poslední úprava: Řehák Karel doc. Ing. CSc. (11.04.2018)

Z:Dohnal V., Novák J., Matouš J.: Chemická termodynamika II, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha 1996, 8070802758

D:Prausnitz J.M., Lichtenthaler R.N., Gomes de Azevedo E.: Molecular Thermodynamics of Phase Equilibria. (Second or Third Edition), Prentice Hall, New Jersey, 1986 resp. 1999, 0135995647 resp. 0139777458

D:Van Ness H.C., Abbott M.M.: Classical Thermodynamics of Nonelectrolyte Solutions with Applications to Phase Equilibria. McGraw-Hill, 1982.

Metody výuky -
Poslední úprava: Dohnal Vladimír doc. Ing. CSc. (14.09.2015)

Kombinace přednášek, cvičení a konzultací. Dle osobní dohody je studijní plán flexibilní, podmínkou úspěšného zakončení kurzu je vypracování individuálního výpočetního projektu a závěrečný pohovor.

Sylabus -
Poslední úprava: Dohnal Vladimír doc. Ing. CSc. (14.09.2015)

1. Směšovací a dodatkové vlastnosti roztoků.

2. Parciální molární veličiny v kapalných roztocích.

3. Chemický potenciál, fugacita, aktivita, standardní stavy.

4. Termodynamická stabilita, obecné rovnice fázové rovnováhy.

5. Termodynamické modely roztoků.

6. Rovnováha kapalina-pára: experiment, konzistence, korelace.

7. Rovnováha kapalina-pára: výpočty a odhady.

8. Rovnováha kapalina-pára za vysokých tlaků: retrográdní jevy.

9. Rozpustnost plynů v kapalinách: experiment a termodynamický popis.

10. Rozpustnost plynů v kapalinách: vliv teploty a tlaku, odhady.

11. Rovnováha kapalina-kapalina: experiment, výpočet a korelace v binárních systémech.

12. Rovnováha kapalina-kapalina ve vícesložkových systémech, odhady.

13. Rovnováha pevná fáze - kapalina: experiment, fenomenologie.

14. Rovnováha pevná fáze - kapalina: výpočet jednoduchého fázového diagramu.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Dohnal Vladimír doc. Ing. CSc. (14.09.2015)

Fyzikální chemie II - Magisterský kurs.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Dohnal Vladimír doc. Ing. CSc. (14.09.2015)

Vypracování výpočetního projektu a ústní pohovor

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.5 70
Účast na seminářích 1 28
7 / 7 196 / 196