Modelování procesů - D445004
Anglický název: Modelling of Technological Processes
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D.
Termíny zkoušek   
Anotace
Poslední úprava: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D. (28.04.2014)
Předmět zahrnuje seznámení s principy matematického modelování, dále odvození nejčastěji používaných modelů v chemicko-inženýrské praxi a jejich řešení pomocí prostředí MATALAB/SIMULINK.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D. (31.08.2015)

Studenti budou umět:

  • analyzovat předmět modelování
  • vytvořit model a formulovat jeho zjednodušení a omezující podmínky
  • vytvořit simulační schémata a provést simulační výpočty
Literatura
Poslední úprava: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D. (27.08.2015)

Z: Karban P., Výpočty a simulace v programech MATLAB a SIMULINK, Computer Press, 2006.

Z: Zimmermann W.B.J., Multiphysics Modelling with Finite Element Method, World Scientific Publishing, 2006.

Z: Noskievič, P. Modelování a identifikace systémů, Montanex, 1999.

D: Zaplatílek, K., Doňar, B. Matlab - tvorba uživatelských prostředí, Ben, 2004.

Studijní opory
Poslední úprava: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D. (31.08.2015)

moodle.vscht.cz - příslušný předmět

Sylabus
Poslední úprava: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D. (27.08.2015)

1. Obecné principy modelování

2. Seznámení s prostředím MATLAB, specializace na tvorbu aplikací SIMULINK

3. Řešení ODR pomocí SIMULINK

4. Modelování hydrodynamických systémů I

5. Modelování hydrodynamických systémů II

6. Modelování hydrodynamických systémů s koncentrací traceru

7. Model krátkého potrubí s regulátorem

8. Modelování tepelných systémů I

9. Modelování tepelných systémů II

10. Modelování pneumatických systémů

11. Modelování reaktorů

12. Teorie podobnosti

13. Systémy s rozloženými parametry I

14. Systémy s rozloženými parametry II

Studijní prerekvizity
Poslední úprava: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D. (31.08.2015)

nutné: Matematika, Fyzika

doporučené: Fyzikální chemie, Chemické inženýrství

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D. (31.08.2015)
  • odevzdání projektů
  • ústní zkouška
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z individuálních projektů 15
Ústní zkouška 85