Robotické systémy - D445021
Anglický název: Robotic systems
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D.
Vyšata Oldřich MUDr. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP445009, P445009
Termíny zkoušek   
Anotace
Poslední úprava: TAJ445 (21.03.2014)
Předmět bude seznamovat se teoretickými znalostmi i praktickými dovednostmi v oblasti robotických systému, a počítačového vidění. Student bude řešit případové studie, vycházející z reality (robotické systémy pro domácí asistenci, ovládání hlasem, dálkové ovládání, ...).
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (07.09.2015)

Studenti budou umět:

  • ovládat a navigovat mobilní roboty a jejich skupiny
  • ovládat robotické manipulátory s více stupni volnosti
  • využít pokročilé metody řízení a umělé inteligence pro řízení robotů

Literatura
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (07.09.2015)

Z: Huang, A., Ch., Chien, M., Ch.: ADAPTIVE CONTROL FOR ROBOT MANIPULATORS. World Scientific, 2010.

D: Mike Predko: Programming Robot Controllers.

D: Kargerová Marie: Základy robotiky a prostorové kinematiky, ČVUT.

Studijní opory
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (07.09.2015)

www.mindstorms.lego.com/

www.ni.com

Sylabus
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (08.01.2018)

1) Rozdělení robotů, Funkce, Senzory a akční členy, kalibrace

2) Robotické manipulátory s více stupni volnosti

3) Řízení robotických manipulátorů, optimalizace dráhy

4) Matice homogenní transformace

5) Mobilní roboti - autonomní, dálkově řízení

6) Navigace robota v souřadnicovém systému

7) Hierarchická paradigmata řízení robotů

8) Biologicky inspirované metody řízení robotů

9) Reaktivní paradigma řízení robotů

10) Případová studie: Řízení mobilních robotů

11) Počítačové vidění

12) Hybridní architektura řízení robotů

13) Multiagentové robotické systémy

14) Případová studie: Počítačové vidění a navigace robota

Studijní prerekvizity
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (07.09.2015)

Matematika I

Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 30
Ústní zkouška 70