Forenzní analýza kovových a anorganických nekovových materiálů - M106017
Anglický název: Forensic analysis of metallic and inorganic non-metallic materials
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v letním semestru
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Michalcová Alena doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N106023
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
V předmětu studenti získají znalosti v oblasti analýzy kovových, skelných a keramických materiálů. Seznámí se s metodami chemické a strukturní analýzy materiálů, analýzy jejich mechanických vlastností, defektů, odhalování příčin poškození.
Poslední úprava: Kubová Petra (12.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Základní principy analytických metod vhodných pro různé druhy materiálů.

Popsat a zhodnotit výsledky jednotlivých typů analýzy.

Efektivně zvolit vhodnou analytickou metodu.

Poslední úprava: Kubová Petra (12.01.2018)
Literatura -

Z: Hornyak, G.L., Introduction to Nanoscience, Chapter 3. Characterization Methods, CRC Press, 2008, ISBN 978-4200-4805-6.

Poslední úprava: Kubová Petra (12.01.2018)
Studijní opory -

http://www.xray.cz/kryst/metody.htm

http://www.microscopy.ethz.ch/methods.htm

http://www.matter.org.uk/diffraction/

Poslední úprava: Kubová Petra (12.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Zkouška je kombinovaná - písemná a ústní

Poslední úprava: Michalcová Alena (15.02.2018)
Sylabus -

1. Úvod - přehled analytických metod.

2. Předpoklady zdárné analýzy (odběr vzorků, uskladnění, možná kontaminace).

3. Základy mikroskopie (světelná, elektronová rastrovací).

4. Metalografie.

5. Materiálografie anorganických nekovových materiálů.

6. Spektroskopie - absorpční metody, emisní metody.

7. Rentgenové metody - fluorescence, difrakce.

8. Infračervená a Ramanova spektroskopie.

9. Mechanické vlastnosti (tah, tlak, ohyb, tvrdost, houževnatost).

10. Únavové poškození.

11. Analýza příčin poškození - fraktografie.

12. Nedestruktivní metody - defektoskopie.

13. Metody analýzy materiálů v terénu.

14. Využití analytických metod ve forenzní praxi - typické příklady.

Poslední úprava: Kubová Petra (12.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Analytická chemie I

Poslední úprava: Kubová Petra (12.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Zkouška je kombinovaná - písemná a ústní

Poslední úprava: Michalcová Alena (15.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84