Strukturní krystalografie - M108004
Anglický název: Structural Crystallography
Zajišťuje: Ústav chemie pevných látek (108)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 10 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hušák Michal doc. Dr. Ing.
Záměnnost : N108011
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Cílem předmětu je naučit posluchače jak získat pomocí difrakčních metod informace o kompletní struktuře zkoumané látky. Předmět je vhodný pro farmaceuty, organické chemiky ale i anorganické chemiky, kteří potřebují analyzovat krystalické produkty.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)

Studenti budou umět:

Využívat metodiku RTG-strukturní analýzy jak formou vlastních experimentů

Interpretovat výsledky RTG-strukturní analýzy z databází a literatury.

Navrhovat vhodné analytické metody pro řešení spojené s analýzou pevné fáze.

Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)

D:Kratochvíl B., Chemie a fyzika pevných látek I, VŠCHT Praha, 1994, 8070801964

D:Kratochvíl B., Jenšovský L., Úvod do krystalochemie, SNTL Praha, 1987, 0460887

Studijní opory -
Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)

Z:Obsah přednášek v power-point formě (aktuální verze u vyučujícího)

Metody výuky
Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)

28 hodin přednášek

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)

Účast na přednáškách.

Sylabus -
Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)

1. Krystalové soustavy. Prostorové grupy , použití, maticová reprezentace.

2. Typy záření používané pro krystalografické studie, jejich charakteristika.

3. Zdroje záření pro krystalografické studie.

4. Braggova rovnice, Evaldova konstrukce.

5. Různá uspořádání difrakčních experimentů z hlediska použité radiace a typu vzorku.

6. Atomový rozptylový faktor, strukturní faktor.

7. Postup měření na čtyřkruhovém difraktometru.

8. Korekce difrakčních dat.

9. Metody řešení fázového problému.

10. Upřesňování struktury z difrakčních dat.

11. Specifické problémy řešení struktur biologických makromolekul.

12. Řešení krystalové struktury z práškových dat. Rietveldova metoda.

13. Metody řešení krystalových struktur založené na elektronové mikroskopii.

14. Databáze krystalografických dat.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)

Chemie a fyzika pevných látek.

Matematika I

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Hušák Michal doc. Dr. Ing. (16.02.2018)

Absolvování ústní zkoušky.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84